2020 nostetaan perusturvaa ja eläkkeitä sekä satsataan koulutukseen

Ensi vuoden alussa 1. tammikuuta 2020 alkaen Suomessa muuttuu moni asia.

Lapsilisät, yksinhuoltajakorotus, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintotuen huoltajakorotus nousevat heti vuodenvaihteen jälkeen.

Myös pientä eläkettä saavien eläkkeitä korotetaan. Yhteensä yli 600.000 eläkeläistä saa enemmän eläkettä joka kuukausi.

Samoin epäonnistunut ja nöyryyttävä aktiivimalli leikkureineen puretaan 1.1.2020 alkaen.

Me lupasimme kevään vaaleissa parantaa suomalaisten arkea, ja me myös teemme niin.

Hallituksen talouspolitiikka lisää hyvinvointia sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Vuoden 2020 talousarvio pienentää tuloeroja.

Panostamme koulutukseen ja osaamiseen

Suomalaisen hyvinvointivaltion kulmakivi on koulu, joka takaa kaikille taustaan katsomatta yhdenvertaisen mahdollisuuden oppia tarvitsemansa tiedot ja taidot.

Investoinnit koulutukseen ja osaamiseen ovat aivan keskeisiä Suomen työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvattamiseksi.

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja sekä lisätä koulutuksellista tasa-arvoa.

Myös lasten oikeus tasa-arvoiseen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautetaan.

Jo ensi vuoden budjetissa tulee lisärahoitusta kaikille koulutusasteille, yhteensä noin 400 miljoonaa €.

Keppipolitiikasta kestävään työllisyyspolitiikkaan

Me haluamme auttaa ihmisiä löytämään itselleen työn, jolla elää – ei rangaista siitä, että töitä ei ole!

Siksi äänestimme aktiivimallin leikkureineen historian roskakoriin.

TE-toimistojen toimintamenoihin varataan ensi vuonna 197 miljoonaa euroa, joka on 25 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Näin voimme parantaa yksilöllisiä palveluja ja yhteistyötä työnantajien kanssa.

Lisäksi uudistetaan muun muassa palkkatukijärjestelmä, toteutetaan työkykyohjelma ja kuntakokeilut.

Keskeistä on, että hallitus investoi koulutukseen ja osaamiseen tavoitteenaan nostaa osaamistasoa koko yhteiskunnan laajuisesti ja luoda edellytykset työllisyysasteen kestävälle kasvulle.

Valtiovarainvaliokunnan joululahjoista suuri osa sivistykseen

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä esitämme yhteensä 40 miljoonan euron lisäyksiä hallituksen ensi vuoden budjettiin.

Olen erityisen iloinen siitä, että nuorten mahdollisuuksia tutustua taiteeseen ja kokea lukemisen intoa nyt parannetaan.

Valiokuntamme esittää koululaisten tasa-arvoisten taidevierailujen toteuttamiseen 1,4 miljoonaa euroa Taidetestaajat-hankkeelle.

Valiokuntamme esittää myös 1,5 miljoonan euron lisäpanostuksia luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen, joka kohdentuu muun muassa Lukutaitostrategiaan, Lukeva kunta -ohjelmaan ja alueellisiin Lukuliike-tapahtumiin.

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyn toimiin lisätään puolestaan 250.000 euroa, joka on tarkoitettu Gutsy Go -menetelmän valmisteluun ja valtakunnallistamiseen.

Gutsy Go nostaa 14-vuotiaat yläkoululaiset muutosagenteiksi omissa kaupungeissaan ja edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja itsetuntoa.

Lisäksi valiokuntamme osoittaa lisää resursseja myös jatkuvan oppimisen tukemiseen ja maahanmuuttajien koulutuksen tukemiseen.

Satsauksia luontoon, retkeilyyn ja tasa-arvoon

Talousarvioesityksessä edistetään hiilineutraalisuuteen liittyviä tavoitteita yhteensä 2 mrd. eurolla.

Valtiovarainvaliokunnan esittämät lisäpanostukset myös luonnonsuojeluun sekä retkeilyyn ovat merkittäviä.

Esimerkiksi Espoossa sijaitsevalle Nuuksion kansallispuistolle ja siellä sijaitsevalle luontokeskus Haltialle esitetään 200 000 euron lisäresurssia.

Tämä on pieni, mutta tärkeä satsaus, sillä Uudellamaalla elää 1,7 miljoonaa suomalaista, ja alueen kansallispuistot ovat henkireikä meistä monille ja erityisesti lapsiperheille ne ovat tärkeitä retkeilypaikkoja.

Lopuksi mainitsen, että olen todella tyytyväinen myös 400.000 euron lisäpanostuksiin naisjärjestöille ja 400.000 euroa lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn sekä esimerkiksi Women in Film and Television Finland (WIFT Finland) ry:n toiminnan tukemisesta 100.000 eurolla.

Puheenvuoro eduskunnan käsitellessä vuoden 2020 valtion budjettia 17.12.2019

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *