Vappupuhe, 1.5.2010 Keravan Aurinkomäki

Hyvät ystävät ja toverit, solidaarista vappua 2010

Vappu on työläisten ja opiskelijoiden juhla, mutta myös päivä, jolloin marssitaan ja osoitetaan mieltä. Tämä vappu on erityisesti sellainen, sillä sekä työläiset että opiskelijat ovat taistelleet oikeuksiensa puolesta tänä keväänä. Molempien asemaa on viime aikoina yritetty heikentää.

Vajaa vuosi sitten eduskunta alkoi murentaa koulutuksen maksuttomuutta uuden yliopistolain yhteydessä. Vain Vasemmistoliitto äänesti yliopistolain hylkäämisen puolesta.

Viime viikolla Helsingissä 1 500 opiskelijaa osoitti mieltään maksuttoman koulutuksen puolesta. Heidän ja vasemmiston mielestä lukukausimaksujen laajentaminen on vielä estettävissä.

Samat tahot porvarihallituksessa ja elinkeinoelämän etujärjestöissä ajavat niin työehtojen heikentämistä kuin lukukausimaksujakin. Taistelu on siis yhteinen vappua juhliville työläisille ja opiskelijoille.

Nuorisotyöttömyys ja koulutustakuu

Tänä keväänä entistä useampi nuori myös valmistuu kouluista suoraan työttömyyskortistoon. Tämä on ongelma, josta meidän on otettava vastuu. Emme voi jäädä vain odottamaan, mitä markkinavoimat tekevät.

Nuorten tulevaisuus on yhteiskunnan yhteinen asia. Se on myös meidän keravalaisten asia. On pohdittava mitä me kuntapäättäjät voimme tehdä nuorten hyväksi, jos haluamme estää nuorisotyöttömyyden kasvun Keravalla.

Jokainen peruskoulun jälkeen opinnoista ja työelämästä syrjäytetty nuori on sekä inhimillinen että taloudellinen katastrofi yhteiskunnalle. Vasemmiston mielestä on luotava koulutustakuu, jossa oppivelvollisuus nostetaan 18 ikävuoteen.

Koulutus on säilytettävä maksuttomana myös tulevaisuudessa kaikilla asteilla aina peruskoulusta korkeakouluihin. Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuteen, tasa-arvoiseen opetukseen, ei saa puuttua ottamalla tasoryhmiä laajasti käyttöön tai perustamalla erillisiä rikkaiden ja köyhien kouluja.

Peruskoulun ryhmäkokoja on pienennettävä lainsäädännön keinoin siten, että opetusryhmän enimmäiskooksi tulee 20 oppilasta. Tähän suuntaan meidän on edettävä myös Keravalla.

Tarvitsemme kaikki nykyiset Keravan koulut ja lisää koulutiloja, sillä lasten ikäluokat ovat jälleen kasvamassa lähivuosina. Koulutoimen laskelmien mukaan tarvitsemme vuoteen 2019 mennessä Keravalle nykyisten koulutilojen lisäksi vähintään 15 luokkatilaa tuleville koululaisille.

Vastustin vuosi sitten Kanniston koulun lakkauttamista.  Olen yhä tänäkin päivänä sitä mieltä, että koulun lakkauttaminen oli suuri virhe. Tulevana syksynä kaikki Kanniston ja Savion alueen lapset eivät mahdu Savion kouluun, ja osa pienistä ekaluokkalaisista marssitetaan Killan kouluun asti. Se on väärin. Tyhjänä seisova Kanniston koulu on osoitus kalliiksi tulevasta ja lyhytnäköisestä kaiken rahassa mittaavasta politiikasta.

Keravan palveluiden turvaaminen

Me vasemmistoliittolaiset esitimme viime vuonna Keravan valtuustossa, että olisimme rohkeammin budjetoineet rahaa nuorisotoimelle, koulutoimelle ja sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Silloin olisimme selvinneet paremmin lakisääteisistä velvoitteistamme, eikä Keravaa tarvitsisi valvovien viranomaisten taholta nuhdella sosiaali- ja terveystoimen velvoitteiden laiminlyönneistä.

Jäimme tässä budjettivaatimuksessamme valitettavasti paitsioon, kun demarit ja vihreät halusivat yhdessä kokoomuksen kanssa tehdä kireän talouden budjetin, vaikka toisenlaisiakin vaihtoehtoja olisi ollut.

Toivottavasti tulevana syksynä onnistumme rakentamaan hyvinvointipalveluita puolustamaan uudenlaisen punavihreän rintaman, ja välttää sen avulla lopullisen hyvinvointipalveluiden romuttamisen ja porvaripuolueiden yksityistämisinnon.

Rakentaminen on parasta elvytyspolitiikkaa

Porvarihallitus on elvyttänyt Suomen taloutta oikeistolaisin veroelvytysopein. Se tarkoittaa käytännössä, että valtio on helpottanut rikkaiden verotusta, mutta me kunnissa olemme joutuneet kiristämään tasaverona perittävää kunnallisveroa, voidaksemme turvata kuntalaisten hyvinvointipalvelut.

Veroelvytys ei ole todellista elvytystä. Se ei luo työpaikkoja, se siirtää vain laman kustannukset meille kuntiin. Todellista elvytyspolitiikkaa olisi työllistävä elvytys, jossa satsattaisiin rakentamiseen. Keravalla olisi pitänyt jo tänä vuonna ryhtyä rohkeasti remontoimaan uimahallia ja käynnistää Kurkelan koulun laajentaminen, jotka ovat molemmat tarpeellisia toimenpiteitä.

Rakentamalla elvyttäminen olisi tärkeää myös asuntopoliittisesti. Tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Helsingin seudun kuntien, myös Keravan, on ryhdyttävä noudattamaan sitoumuksiaan asuntopoliittisen ohjelman suhteen.

Keravan ja muidenkin kuntien on edellytettävä rakennushankkeissaan rakennusurakoitsijoilta ja niiden alihankkijoilta nollatoleranssia työsuhteiden ehtojen ja palkkojen polkemisen sekä harmaan talouden suhteen.

Lakkokevät

Ay-liike on kamppaillut tänä keväänä työn ja työaikojen mielekkyyden, toimeentulon riittävyyden sekä inhimillisemmän työelämän puolesta.

Olemme nähneet pitkästä aikaa häivähdyksen taistelevasta ay-liikkeestä, kun monilla aloilla on lakkokamppailuilla murrettu EK:n palkka-ankkuria ja torjuttu työnantajien mielivaltaisia esityksiä työsuhteiden ehtojen heikentämiseksi.

Vasemmisto on ahtaajien, myyjien ja vartijoiden, elintarviketyöläisten sekä bussikuskien työkamppailuiden tukena. Kysymys ei ole vain yhden liiton tai tietyn alan kamppailuista. Työelämän heikennykset siirtyvät myös muille aloille, jos taisteluissa annetaan periksi. Siksi meidän tulee olla solidaarisia lakossa oleville ammattiryhmille, ja itse esimerkiksi en halunnut käydä kaupassa ostamassa lakkorikkureilta, kun myyjät olivat lakossa.

Jos ei mitään vaadita, ei myöskään mitään saavuteta, ja siksi vaatimuksissa kannattaa mieluummin olla rohkea, kuten työväenliike syntyaikoinaan uskalsi olla. Uudistuvan vasemmiston tulee entistä rohkeammin kyseenalaistaa työelämän ja kapitalismin itsestään selvinä pidetyt lainalaisuudet.

Tasa-arvoa työelämään

Vasemmisto vaatii tasa-arvoa työelämään. Samasta ja samanarvoisesta työstä on alettava maksaa kaikille samaa palkkaa.

Naisten, opiskelijoiden tai maahanmuuttajien palkkasyrjintä johtaa yhteiskunnassamme epäoikeudenmukaisuuden lisäksi myös yleiseen työsuhteiden ja palkkojen huonontamiseen. Pätkä-, silppu- ja vuokratyöläisille on turvattava samat oikeudet kuin vakituisissa työsuhteissa olevilla.

Meidän tulee taistella harmaan työn teettämistä vastaan. Työperäisen maahanmuuton osittainen kytkeytyminen harmaaseen talouteen on työnantajien vastuulla, eikä olosuhteiden uhreina tänne rekrytoitujen työläisten syytä.

Vasemmisto on perinteisesti ajatellut kansainvälisesti ja solidaarisesti. Myös tänä päivänä vasemmisto haluaa olla solidaarinen kaikille duunareille näiden synnyinmaahan, ihon värisävyyn, äidinkieleen tai uskontoon katsomatta.

Maahanmuuton vastustajat ovat helppoheikkejä, jotka käyttävät hyväkseen vieraanpelkoa ja laman aiheuttamaa taloudellista epävarmuutta. Maahanmuuton vastustajat asettavat duunarin duunaria vastaan. Siinä eivät voita ketkään muut kuin tilannetta hyväkseen käyttävät harmaan talouden ahneet huijarifirmat.

Todelliset ongelmien aiheuttajat ovat harmaata taloutta läpisormien katsovat vero- ja työhallinnon viranomaiset sekä ennen kaikkea työsuhteiden ehtoja polkevat firmat.

On väärin, että ulkomaista työvoimaa käytetään hyväksi palkkoja polkemalla ja veroja kiertämällä. Se voidaan estää tilaajavastuulakia parantamalla, kunnollisella valvonnalla ja sanktioilla.

Mikä elämässä on todella tärkeää?

Vasemmistoliitto täytti tällä viikolla 20 vuotta ja uudisti ilmettään. Kesäkuussa pidettävään puoluekokoukseen valmistautuva uudistuva vasemmisto haluaa uudella tunnuksellaan ”rikkautta jolla on arvoa” herättää keskustelua siitä, mikä elämässä on tärkeää ja yhteiskunnassa tavoittelemisen arvoista.

Tasa-arvoiset ja laadukkaat julkiset palvelut ovat vasemmiston mielestä mitä suurinta rikkautta. On rikkautta, ettei tarvitse kantaa huolta perustarpeista, eikä ketään jätetä oman onnensa nojaan.

Toiset saavat valtavia taloudellisia rikkauksia, mutta se rikkaus jolla on oikeasti arvoa, kestävä ympäristö, jää harvojen taloudellisen rikkauden jalkoihin.

Suomi on tänä päivänä talouden taantumasta huolimatta myös taloudellisesti rikkaampi kuin koskaan. Ne rikkaudet kuitenkin valuvat yhä harvempiin taskuihin.

Meillä on varaa muuttaa politiikan suuntaa ja rakentaa parempaa maailmaa. Meillä on varaa olla solidaarisia ja pitää huolta kaikista.

Hyvää vappua!

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *