Aikaa työltä perheelle ja 750 euron perusturva

Terveisiä perheestä! Tuon Vasemmiston perhepoliittisen työryhmän terveiset puoluevaltuustolle, koskien työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä lapsiperheiden köyhyyden poistamista. Koolla terveisiä lähettäneen perheryhmän kokouksessa oli tällä kertaa viisi naista, joilla yhteenlaskettuna on 32 lasta ja lastenlasta.

Väestöliiton syyskuussa 2010 julkistamassa perhebarometrissa tärkeimmiksi uudistuksiksi lapsiperheiden tukemisessa nousivat joustavien työaikaratkaisujen lisääminen pienten lasten vanhemmille, osa-aikatyömahdollisuuksien parantaminen ja kotihoidon tuen korottaminen. Tätä mieltä on myös Vasemmisto. Pienimmät vanhempainrahat ja kotihoidontuki ovat yhtenäistettävän perusturvan listalla, jota vaadimme nostettavaksi 750 euroon.

Vasemmiston tavoiteohjelmassa on esitetty työn jakamista työaikaa lyhentämällä. Perhepoliittinen ryhmä kannattaa työajan lyhennystavoitetta siten, että se toteutettaisiin palkansaajien ansiotasoa alentamatta. Muutoin pienipalkkaisilla perheillä ei siihen ole varaa. Suomi on rikkaampi kuin koskaan, joten uskomme työajan lyhentämisen olevan mahdollista.

Tilastot osoittavat, että työn ja pääoman välinen suhde on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana muuttunut radikaalisti pääoman eduksi. On aika ulosmitata myös työntekijöille osansa tuottavuuden kasvusta ja tehdä se lyhentämällä työaikaa ansiotasoa alentamatta. Vasemmisto saavutti tavoitteensa kahdeksan tunnin työpäivästä jo 1917 ja 40 tunnin työviikon 1960-luvun lopulla. Sen jälkeen työn tuottavuus on noussut reilusti, joten on luonnollista jatkaa työajan lyhentämistä ja jakaa työtä useammille.

Työn jakaminen työaikaa lyhentämällä toisi lisää aikaa perheille, hyvinvoinnille ja harrastuksille. Perhepoliittinen työryhmä kannattaa ehdotusta lämpimästi. Työ- ja perhe-elämän yhdistäminen ja vanhempien työajan lyhentäminen on lapsenkin etu.

Työn jakaminen työaikaa lyhentämällä edellyttää eri aloja varten joustavia malleja. On esitetty esim. 6 tunnin työpäivää, nelipäiväistä työviikkoa, vastikevapaita tai lomien pidentämistä. Näin saataisiin töitä ja toimeentuloa työttömille sekä enemmän vapaa-aikaa nyt ylipitkien työpäivien kanssa uupuville.

Perhepoliittisen työryhmän mielestä työajan lyhentäminen esim. 6 tuntiin päivässä lisäisi vanhempien jaksamista sekä työssä että kotona. Työajan lyhentäminen helpottaisi perheiden arkea: lasten päivähoitopäivät lyhenisivät, koululaisten iltapäivähoidon tarve vähenisi, perheiden arkirutiinien hoitaminen helpottuisi ja perhe-elämä leppoistuisi (nykyäänhän puhutaan paljon downshiftaamisesta).

Elämän ei tule olla vain työntekoa varten, vaan meillä tulee olla riittävästi aikaa myös perheelle, ystäville ja itsemme kehittämiselle.

Vasemmistoliiton puoluevaltuustossa 30.10.2010.
Pia Lohikoski, Vasemmistoliiton perhepoliittisen työryhmän pj

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *