Ei perhepäivähoitajien pakkoyrittäjyydelle

Valtuustoaloite perhepäivähoidosta Keravalla

Perhepäivähoito on monellakin tavalla edullinen päivähoidon muoto. Kunnalle se on edullista, kun hoitaja antaa kotinsa kunnan päivähoidon käyttöön kohtuullista korvausta vastaan. Lapsille se on pienten ryhmien ansiosta rauhallinen ja lasten erityistarpeet huomioiva hoitomuoto. Hoitajalle puolestaan tarjoutuu elämäntilanteeseen sopiva tapa tehdä työtä.

Perhepäivähoitopaikat auttaisivat Keravan päivähoitopaikkojen puutteeseen. Päiväkodeissa on tällä hetkellä reilusti yli sata lasta (127) rakenteellisilla ylipaikoilla ja lisää on tulossa päivähoidon jonoihin kaiken aikaa. Kunnallisten perhepäivähoitajien jäädessä eläkkeelle, on Keravalla etsitty tilalle yksityisiä ostopalveluperhepäivähoitajia.

Matala palkka ja pitkät päivät

Olisi kuitenkin hyvä pitää ammattivalikoimassa mukana myös kunnalliset perhepäivähoitajat. Kaikki perhepäivähoitajan ammattia harkitsevat eivät ole valmiita hoitotyön ohella ryhtymään yrittäjiksi.

Perhepäivähoitajan työ on matalapalkkaista ja työpäivät pitkiä. Siksi on ollut vaikeaa saada alalle uusia hoitajia. Ensimmäiset lapset tuodaan seitsemältä ja viimeiset haetaan vasta kello seitsemäntoista. Hoitajan työpäivään ei mahdu rauhallisia taukoja. Palkka määräytyy lasten luvun mukaan. Suurin lasten lukumäärä perhepäivähoitajalla on neljä. Jos lapsia on toisinaan vain kolme tai kaksi, jää ansio kohtuuttoman pieneksi, vaikka palkkaus olisikin perhepäivähoitajien työehtosopimuksen mukainen.

Hoitajan omat lapset hoitosuhteeseen

Monet kaupungit ovat tehneet erillissopimuksia, jotka takaavat hoitajalle aina neljän lapsen hoitamisesta sovitun kuukausipalkan hoidettavien lasten vaihtelevasta lukumäärästä huolimatta. Joissain kaupungeissa on sovittu, että hoitajan oman lapsen sairastuessa hoitaja ei menetä korvausta niiltä päiviltä jolloin hoitolapset ovat varahoitajalla.

Osa kunnista on ottanut myös perhepäivähoitajan omat lapset päivähoitosuhteeseen, jolloin perhepäivähoitaja saa palkan omienkin lasten hoidosta. Näin hoitajan omat alle esikouluikäiset kotona hoidettavat lapset eivät vähennä tuloja, vaikka heidät aina lasketaan mukaan hoidettavien lasten enimmäismäärään. Näillä paikallisilla erillissopimuksilla on perhepäivähoitopaikkojen määrää saatu vastaamaan paremmin lasten vanhempien esittämiä tarpeita.

Edullinen ja nopea apu päivähoitojonoihin

Keravan päivähoidon jonojen purkaminen pelkästään uusin päiväkoti-investoinnein ei ole kovin nopea eikä suunnitellulla tahdilla määrällisestikään riittävä toimenpide. Keravallekin olisi edullista lisätä kunnallisten, riittävän hyvin palkattujen perhepäivähoitajien määrää, joka näkyisi työ- ja asiakastyytyväisyytenä sekä
ammattimaistuvina pidempinä perhepäivähoitajien työsuhteina.

Edellä olevan perusteella esitämme, että Keravan kaupunki selvittää millaisia erillissopimuksia kunnat ovat tehneet ja ottaa käyttöön erillissopimukset kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen lisäämiseksi.

Keravalla 14.3.2011
Pia Lohikoski
ja 24 muuta Keravan kaupunginvaltuutettua

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *