Hyvät terveyspalvelut kuuluvat koko kansalle, kukkaron paksuudesta riippumatta

Vasemmistoliitto vaatii remonttia terveydenhuoltoon. Terveyseroja on kavennettava ja kaikille on taattava mahdollisuus tavoitella pitkää elämää tuloista, koulutuksesta ja työpaikasta riippumatta.

Hoitotakuu on Vasemmistoliiton mielestä lyhennettävä kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Ennalta ehkäiseviä palveluja tulee parantaa. Lasten neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon taso on turvattava lakisääteisesti. Työttömien terveydentilan ja työkyvyn seuranta on turvattava yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa.

Potilaiden omaa kustannustaakkaa on helpotettava. Esitämme, että terveyskeskusmaksuista luovutaan. Kuntien ei tule ottaa käyttöön eduskunnan säätämää sairaanhoitajalla käyntimaksua, joka on lähes yhdeksän euroa. Lääkekustannuksille ja asiakasmaksuille on Vasemmistoliiton mielestä säädettävä yhtenäinen 650 euron maksukatto. Maksukaton ylittävien maksujen omavastuu on poistettava.

Lasten oikeus lääkäripalveluihin vanhempien tuloista riippumatta

Itse pidän julkisia terveyspalveluita tärkeänä ja olen tehnyt siihen liittyvän aloitteen kaupunginvaltuustossa. Jätin vuosi sitten valtuustoaloitteen, jossa vaadin kera 24 muun valtuutetun, että pikkulasten lääkäriajanvarausjärjestelmää kehitettäisiin Keravan terveyskeskuksessa. Mielestäni lääkäripalveluiden tulee olla kaikkien lasten ulottuvilla, riippumatta heidän vanhempiensa työpäivän pituudesta tai perheen taloudellisesta tilanteesta.

On vältettävä tilannetta, jossa entistä useampi työssäkäyvä perhe joutuu ostamaan lapsilleen vakuutusyhtiön kautta ylimääräiset terveydenhuollon vakuutukset ja viemään yksityiselle lääkäriasemalle. Valitettavasti tällä hetkellä on tilanne, jossa käytännössä vain yksityisiltä lääkäriasemilta saa ajanvarauksen kautta äkillisesti sairastuneelle lapselle nopeasti täsmällisen lääkäriajan ilman tuntien jonotuksia sekä on tarjolla jälkitarkastuksiin myöhempiäkin käyntiaikoja kuin keskellä vanhempien työpäivää.

Vaalikamppailu julkisten terveyspalveluiden puolesta

Tulevissa eduskuntavaaleissa terveyspalvelut tulevat olemaan tärkeässä roolissa. Tulemme varmasti näkemään, että kaikki puolueet väittävät kannattavansa hyvinvointivaltiota, mutta ratkaisevaa on se, ketkä oikeasti puolustavat julkisia palveluita ja vastustavat yksityistämistä sen eri muodoissa.

Useiden viime aikoina esiin tulleiden tutkittujen esimerkkien valossa kilpailutus on nostanut terveydenhuollon kustannuksia, vaikka yksityistetyt terveysasemat tuottavat vähemmän palveluja kuin kuntien omat terveysasemat. Kalliiksi tuleva kuntien terveyspalvelujen ulkoistaminen on lopetettava.

Lääkärien haluttomuus sitoutua rankkaan terveyskeskustyöhön ei voi olla mikään peruste ulkoistamisiin. Terveyskeskusten työskentelyolosuhteita voidaan parantaa oikealla työn mitoituksella, hyvällä ja turvallisella työympäristöllä, oikealla tiedolla, asianmukaisella palkkauksella, riittävällä täydennyskoulutuksella ja osaavalla johtamisella.

Kuntien terveyspalvelut on järkevintä tuottaa omina palveluina ja kattaa verovaroin. Terveyspalveluiden jakautuminen yhä heikommin rahoitettuihin julkisiin palveluihin ja hyväosaisten yksityisiin palveluihin on estettävä.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *