Kilpailutus uhkaa kotoutumiskoulutuksen laatua

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laadusta ja kehittämisestä ja on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen tänään. Nykyisellään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta järjestetään ELY-keskusten kilpailuttamana ostopalveluna työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnon alalla, ja se on täysin irrallaan muusta suomalaisesta koulutuskokonaisuudesta.

– Kilpailutuksissa edullinen hinta on houkutteleva kilpailuetu, ja tämän myötä kilpailutuksissa ovat menestyneet yritykset, joiden järjestämissä koulutuksissa on havaittu laadullisia puutteita, Lohikoski sanoo.

Kotoutumiskoulutus on alle kolme vuotta Suomessa asuneille, aikuisille maahanmuuttajille tarkoitettua kohdennettua koulutusta, jonka tulisi parantaa henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena jäsenenä suomalaisessa yhteiskunnassa, antaa kielellisiä ja muita valmiuksia sekä edellytyksiä jatko-opintoihin ja työllistymiseen.

– Koulutusten kilpailuttaminen muutaman vuoden välein heikentää koulutuksen kehittämistyötä ja sen myötä koulutuksen laatua. Kilpailutusjärjestelmä on jäykkä ja tehoton, Lohikoski sanoo. 

Jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Lohikoski kysyy hallitukselta, mitä hallitus aikoo tehdä kotoutumiskoulutusten laadun valvomiseksi ja parantamiseksi, ja onko hallituksella aikeita luopua kotoutumiskoulutuksen kilpailuttamisesta. 

Lisätietoja:

Pia Lohikoski, pia@pialohikoski.net

————

Kirjallinen kysymys

kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kotoutumiskoulutus on Suomessa irrallaan koulutuksemme kokonaisuudesta. Koulutusta järjestetään ELY-keskusten kilpailuttamana ostopalveluna osana työ- ja elinkeinoministeriön hallintoa.

Hankintojen raamit tulevat ministeriöltä, mutta ELY-keskukset painottavat hinta- ja laatukriteerejä alueellisesti eri tavoin. Edullinen hinta on houkutteleva kilpailuetu, kun laatukriteerit näyttävät täyttyvän. Kilpailussa ovatkin menestyneet konsulttiyritykset, jotka eivät noudata alan työehtosopimuksia ja lupaavat laatua, kuten päteviä opettajia ja tarkoituksenmukaisia tiloja, joita eivät ole vielä hankkineet. Oppilaitosten merkittävä kokemus on kilpailutuksessa sivuutettu.

Kilpailutusjärjestelmä on kokonaisuudessaan jäykkä ja tehoton. Kilpailuttaminen muutaman vuoden välein heikentää koulutuksen kehittämistyötä ja sen myötä koulutuksen laatua, koska koulutuksen järjestäjät eivät voi suunnitella koulutusta pitkälle tulevaisuuteen, vaikka Suomeen saapuu koko ajan maahanmuuttajia. Usean kilpailutuksen voittaneen yrityksen järjestämässä koulutuksessa on havaittu laadullisia puutteita. Lisäksi ministeriöllä ei ole riittävästi tietoa koulutusten vaikuttavuudesta maahanmuuttajien työllistymiseen ja kielitaidon kehittymiseen. 

Koska kotoutumiskoulutus järjestetään osana TE-palveluita, siihen pääsee vasta, kun on saanut oleskeluluvan. Kaikkiin muihin koulutuksiin voi osallistua jo oleskelulupaa odottaessa. Oleskelulupaa tai turvapaikkaa odotetaan edelleen Maahanmuuttoviraston ruuhkautuneen tilanteen vuoksi useiden kuukausien ajan. 

Jos kotoutumiskoulutus olisi osana virallisten koulutuksen järjestämisluvan alaisten oppilaitosten toimintaa, kielen ja kulttuurin oppiminen olisi todennäköisesti edistynyt merkittävästi jo odotusajan aikana. Näin tapahtui, kun luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Siirron ansiosta luku- ja kirjoitustaidon koulutusta on kehitetty parempaan suuntaan. Laatu on pystytty takaamaan kelpoisuusvaatimukset täyttävillä opettajilla ja koulutukseen soveltuvilla tiloilla ja laitteilla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä kotoutumiskoulutusten laadun valvomiseksi ja parantamiseksi, ja

onko hallituksella aikeita luopua kotoutumiskoulutuksen kilpailuttamisesta?

Helsingissä 21.2.2020

Pia Lohikoski [vas]

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *