Kuntarajat ylittävä metropolivaltuusto tarvitaan

Metropolihallintoa tarvitaan rattkomaan pääkaupunkiseudun maankäyttö sekä asunto ja liikennekysymyksiä näkee Vasemmistoliiton Pia Lohikoski Uudeltamaalta

Kun metropolihallinnosta oltiin päättämässä lausuntoa Keravan kaupunginhallituksessa 2.2.2015, ei lausuntoehdotusta myönteisemmän kannan annettu voittaa. Äänestyksen sijaan kaupunginjohtaja veti asian pois käsittelystä ja hallituksen puheenjohtaja kutsui ylimääräisen kokouksen viikon päästä päättämään asiasta uudestaan.

Kerava ei siis antanut metropolihallinnosta lausuntoa määräaikaan 4.2.2015 mennessä. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja teki oman jyrkästi metropolihallintoa vastustavan tiedotteensa, vaikka kaupunginhallituksen päätöksenteko asiassa keskeytettiin.

 

Keravan SDP, VIHR ja VAS-hallitusryhmien ponsi väliraporttiin –

metropolihallinnosta apua maankäytön tehostamiseen ja asumisen sekä liikenteen toteuttamiseen

Keravan SDP, VIHR ja VAS -hallitusryhmät jättivät jo viime kesänä kaupunginhallituksessa metropolihallintoa koskevaan väliraporttiin ponnen, jossa todettiin, että pidämme välttämättömänä, että toteutetaan metropolihallinto jolla varmistetaan metropolialueen kilpailukyky ja liikennehankkeet, uusien työpaikka-alueiden syntyminen sekä tehostetaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja toteutusta.

Totesimme, että metropolihallinnon kustannukset eivät saa lisätä asukkaiden verorasitusta mikä edellyttää, että perustettavaan hallintoon siirretään jo olemassa olevia toimijoita. Olisi järkevää muodostaa tuleva metropolihallinto perustuen esimerkiksi jo olemassa olevaan Uudenmaanliiton hallintoon, siten että päällekkäisyydet minimoidaan.

Tulisi selvittää, miten erilaisten nykyisten kuntayhtymien hallintohimmeleitä voitaisiin järjestää demokraattisemmin tulevassa vaaleilla valittavassa metropolihallinnossa. Sitä koskevassa lainsäädännössä on myös turvattava riittävä alueellinen edustus. Metropolivaltuuston paikkajaon on vastattava polittisten ryhmien saamaa äänimäärää.

 

Asuntomarkkinat ei toimi – kohtuuhintaisia asuntoja riittämättömästi
Mielestäni yksi metropolialueen keskeisimmistä ongelmista on asuntomarkkinoiden toimimattomuus ja kohtuuhintaisten asuntojen riittämättömyys. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on jo vuosien ajan rakennettu liian vähän; kaupunkien asuntojonoissa ja ilman asuntoa on metropolialueella tuhansia ihmisiä.

Tutkimusten mukaan asuntojen hintataso ja riittämätön vuokra-asuntototuotanto ovat seudun kasvun ja työpaikkojen kehittymisen este. Asuntomarkkinoiden toimimattomuus muodostaa uhan asukkaiden hyvinvoinnille asumiskustannusten noustessa ja asumisvalintojen mahdollisuuksien kaventuessa. Vaikutukset tuntuvat erityisesti pieni- ja keskituloisissa kotitalouksissa.

Mikään taho ei kanna vastuuta riittävästä asuntotuotannosta koko seudun näkökulmasta. Toimivien asuntomarkkinoiden ratkaisemiseksi maapolitiikkaa tulee tehostaa ja yhdenmukaistaa koko metropolialueella.

Tarvitaan ylikunnallinen riittävän vahva vastuunkantaja, joka huolehtii tulevien vuosikymmenten sosiaalisen asuntotuotannon riittävästä rakentamisesta, asuntokannan rahoituksesta, tonttimaan hankinnasta sekä liikenne- ja ympäristöratkaisuista.

Koko Helsingin seudun työssäkäyntialueen, johon myös Keski-Uusimaa kuuluu, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kehittäminen ilman merkittäviä kuntarakennemuutoksia edellyttää tulevina vuosikymmeninä metropolihallintoa.

Nyt kun olemme nähneet, ettei kuntaliitoksia vapaaehtoisesti syntynyt, on katse siirrettävä metropolihallinnon kehittämiseen. Tämä on selvää niille, jotka miettivät asioita tulevien vuosikymmenten, ei vain seuraavan vaalikauden mittaisella perspektiivillä.

Pia Lohikoski
Kaupunginhallituksen jäsen (vas.)
Kerava

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *