Kyllä elvytykselle, ei leikkauksille

Keravan kaupunginvaltuuston talousseminaari pidettiin Heinolan Kumpelissa 6.-7.3.2009. Voin sanoa, ettei se mikään kovin hohdokas tapahtuma ollut. Leikkauslistoja käsiteltiin ja yritettiin löytää yhteistä tahtotilaa kaupungin kiristyvään taloustilanteeseen. Siinä sivussa sitten myös tutustuttiin muihin valtuuston jäseniin ja heidän ajatuksiinsa. Muutama mukava uusi tuttavuus jäi ”saaliiksi” ja havaitsin ilokseni melko paljon kriittistä ilmapiiriä hätiköidyille säästötoimenpiteille. Itse toivon, että kun päätösten aika koittaa, enemmistö valtuustosta linjaa, että palvelutasoa ei karsita, vaan mieluummin elvytetään kuin kurjistetaan.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä linjasi 7.3.2009 Keravan kaupunginvaltuuston talousseminaarissa Heinolassa, että tulemme vastustamaan palveluihin kohdistuvia leikkauksia ja säästölistoja. Sain kunnian pitää seminaarissa ryhmäpuheenvuoromme ja tässä alla sen pohjalta kerron ryhmämme tarkemmat linjaukset sekä perustelen ne omin sanoin.

Ei leikkauksia palveluihin eikä kaupungin työntekijöiden palkkoihin

Yleisperiaatteemme on, että mieluummin korotetaan veroprosenttia, kuin heikennetään palveluiden tasoa tai etsitään säästöjä kaupungin työntekijöiden palkoista. Mielestämme myös lainaa voidaan tässä talouden tilanteessa ottaa, jotta palveluista ei tarvitse karsia ja saadaan toteutettua elvyttäviä investointeja.

Ei kosketa lomarahoihin

Kaupungin työntekijät ovat palkkansa ja lomarahansa ansainneet, eikä niihin pidä kohdistaa leikkauksia. Lomautuksia tai irtisanomisia ei saa käyttää pelotteina. Mielestämme ei myöskään ole oikein, että määräaikaiset opettajat palkattaisiin vain lukuvuoden ajalle ja näin joutuisivat työttömiksi kesän ajalle. Tällöin tullaan menettämään pätevät määräaikaiset opettajat, joista osa on opettanut keravalaisia lapsia jo vuosikaudet ilman vakinaista virkaa, sillä he hakeutuvat töihin muualle. Keravan tulee noudattaa reilua työnantajapolitiikkaa ja muistaa, että kun suuret ikäluokat lähivuosina eläköityvät, tulee kunnissa olemaan pulaa hyvästä ja pätevästä työvoimasta.

Veroprosentin korotus

Kaupunginvaltuusto joutuu nyt miettimään, kuinka katamme laman myötä pienentyvien verotulojen tekemän loven Keravan kuluvan vuoden 2009 ja tulevien vuosien budjeteissa. Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti jo viime marraskuussa ainoana valtuustoryhmänä, että veroprosenttia olisi alkaneen laman takia korotettu jo tälle vuodelle 2009. Korotuksella olisi katettu ainakin pääosin se summa, joka nyt supistuvien verotulojen takia meille on esitetty leikkauslistalla. On harmillista, että muut poliittiset ryhmät eivät olleet valmiita veronkorotuksiin vielä syksyllä. Ainakin yhden prosenttiyksikön korotus on joka tapauksessa edessä sitten ensi vuodelle 2010.

Ei leikkauksille

Mielestämme ei ole järkevää toteuttaa juustohöylä-mallin mukaista leikkauspolitiikkaa, että kaikkialta pitäisi säästää ja supistaa, riippumatta siitä onko ko. hallinnonalalla todella ylimääräistä rahaa vai ei. Keravalla toteutetaan jo nyt sekä sosiaali- ja terveystoimessa että kasvatus- ja opetustoimessa palvelut huomattavasti naapurikuntia halvemmalla. Leikkausvaraa näissä ei siis ole, päinvastoin. Tutkittuamme kaupunginjohtajan esittämiä säästötavoitteita toteamme, että jos jostain on leikattava, on säästövaraa lähinnä kaupungin keskushallinnossa.

Vapaa-aikatoimi

Keravan vapaa-aikatoimeen ehdotetut leikkaukset ovat kaupungin taloudessa marginaalisia ja säästyvä summa olisi mitätön. Kuitenkin leikkausten seuraukset olisivat varsin ikävät, mikäli joku nuorisotiloista suljettaisiin tai kirjaston hankintamäärärahat jäädytettäisiin. Ei ole järkevää säästää laman keskellä ihmisten henkireikänä toimivista asioista, kuten kirjastosta, liikuntapalveluista, kulttuuritapahtumista, nuorisotiloista tai opiston kursseista.

Sosiaali- ja terveys

Keravan sosiaali- ja terveystoimesta ei ole varaa säästää. Palvelut tehdään jo nyt erittäin niukoilla resursseilla ja selvästi halvemmalla kuin muissa seudun kunnissa. Sosterissa tulee päinvastoin tänä vuonna olemaan vähintään 2,6 miljoonan euron tarve lisäbudjetoinnille, jotta palvelut saadaan hoidettua edellisvuosien tasolla.

Kasvatus- ja opetus

Keravan kasvatus- ja opetustoimi on tuottanut jo useita vuosia palvelunsa naapurikuntia halvemmalla, leikkausvaraa ei siis ole. Kuitenkin tänä vuonna lautakunnassa on jo hyväksytty suuri määrä säästötoimia, ja siksi esitetyt lisäleikkaukset on torjuttava. Lisäksi olemme sitä mieltä, että jo aiemmin tehty päätös sijaismenojen karsinnasta (opettajien hoidettava lyhyet sijaistukset oman toimen ohella), joka on kouluilla tulkittu sijaiskielloksi, on peruttava. Sijaiskielto voi tulla aiottuja säästöjä huomattavasti kalliimmaksi, koska se saattaa pahimmillaan johtaa opettajien uupumukseen ja aiempaa pidempiin sairauslomiin.

Kaupunkitekniikka

Keravan kaupunkitekniikan säästölistalla oli lukuisia varsin perusteltavissa olevia kohteita ja näiden osalta olemme valmiita hyväksymään palvelutason tilapäiset heikennykset. Leikkauslistalta tulee kuitenkin poistaa joukkoliikenteen linjan 5 vuorojen supistus ja kesätyöntekijöiden palkkaus. Lisäksi ehdotamme, että koska graffitien pois puhdistaminen on kallista, tulisi mieluummin järjestää luvallinen maalauspaikka, jotta nuoret saisivat kohdistaa maalausintonsa sinne ja näin puhdistuspuolelta pitkällä tähtäimellä säästyisi rahaa.

Elvyttävät toimet

Mielestämme kaupungin investointeja ei ole viisasta leikata. Päinvastoin tulee aloittaa elvyttävät toimet, vaikka lainarahalla, pahimpien lamavuosien yli päästäksemme. Rakentaminen on nyt edullisempaa kuin aikoihin ja on muistettava myös paikallisen työllisyyden näkökulma. Sosiaalinen asuntotuotanto on saatava pikaisesti käyntiin mm. Heikkilänmäellä ja muuallakin missä asuntotuotanto nyt seisoo. Lisäksi esitämme Kurkelan koulun laajennuksen aikaistamista.

Lopuksi

Tulevaisuutta on rakennettava myös lamavuosien aikana ja siksi muistettava, että Keravan kaupunki haluaa jatkossakin olla vetovoimainen uusille asukkaille (veronmaksajille). Tästäkin näkökulmasta Keravan palvelutaso tulee säilyttää, eikä leikata tavallisten ihmisten arkielämän kannalta tärkeitä palveluita. Tarvitaan uusia asuntoja, päiväkoteja ja kouluja. Tarvitaan toimiva terveyskeskus, sosiaalipalvelut ja vapaa-ajan palvelut. On otettava opiksi edellisen laman aikana tehdyistä virheistä. Ei pidä tehdä tyhmiä säästöjä, jotka tulevaisuudessa koituvat monin verroin aiottua säästöä kalliimmiksi.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *