Lohikoski: Omaishoitajalle taattava osallistumismahdollisuus luottamustehtäviin

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on tekemässä lakialoitetta, jonka tarkoituksena on helpottaa omaishoitajien osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon. 

Aloite on ajankohtainen parhaillaan vietettävällä vanhustenviikolla, sillä valtaosa omaishoitajista ja -hoidettavista on yli 65-vuotiaita.

-Koska suurin osa omaishoitajista on naisia, aloitteessa on myös kyse naisten demokraattisten osallistumismahdollisuuksien turvaamisesta, Lohikoski sanoo.

Lohikosken lakialoitteessa esitetään lisättäväksi kuntalain 82 §:ään nimenomainen maininta siitä, että omaishoidossa olevan henkilön välttämättömän hoidon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan omaishoitajan luottamustoimen hoitamisen aikana. 

Tällä hetkellä lain mukaan luottamushenkilölle maksetaan korvausta muun muassa ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Osa kunnista huomioi sijaishoitajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut korvattavana menona ja osa ei.

-Tätä tulkinnanvaraista säännöstä tulkitaan omaishoitajien kohdalla kunnissa eri tavoin. Tämä on johtanut paikoin tilanteeseen, että vaaleilla kunnanvaltuustoon valittu henkilö ei käytännössä voi osallistua kunnanvaltuuston toimintaan omaishoitovastuunsa vuoksi, Lohikoski sanoo.

-Omaishoitajalla on oikeus sekä lakisääteisiin että kunnan myöntämiin harkinnanvaraisiin vapaapäiviin. Luottamustoimen hoitamista ei kuitenkaan voida rinnastaa laissa mainittuun vapaapäivään, vaan asiasta on säädettävä laissa erikseen, jotta kansalaisten yhdenvertainen oikeus osallistua luottamustehtävien hoitamiseen voidaan turvata. Tällä hetkellä eri kunnissa asuvat omaishoitajat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa, Lohikoski sanoo

Vanhustenviikkoa vietetään 6.-13.10.2019.

Suomen omaishoitajista 58% ja omaishoidettavista 67% on yli 65-vuotiaita. Noin 60 000 henkilöä tekee sitoutunutta omaishoitotyötä, mutta vain noin 46 000 omaishoitajaa saa omaishoidontukea. 70% omaishoitajista on naisia.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *