Luottamusta keppipolitiikan ja vihanlietsomisen sijaan

Luottamus. Se on yhteiskunnalle erittäin tärkeä asia.

Luottamus siihen, että kaikista, myös pienimmistä ja heikoimmista pidetään tässä yhteiskunnassa huolta. 

Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja sen mukaiset universaalit etuudet ja palvelut ovat rakentaneet meille yhteiskunnan, jossa Suomi listataan parhaiden joukkoon mm. osaamisen, kilpailukyvyn ja onnellisuuden mittareilla. 

Samaan aikaan, kun yksittäisten ihmisten näkökulmasta on tärkeää, että pienituloisten etuuksia nyt korotetaan, on myös hyvä muistaa laajempi kuva:

Yhteiskunta, jossa ihmisillä on vahva luottamus toisiinsa ja yhteiskuntaan on maailmalla ainutlaatuinen ja vaalimisen arvoinen.

Tämän luottamuksen ylläpitämiseksi tarvitaan keppipolitiikan ja vihan lietsomisen sijaan politiikkaa, joka näkee kaikki ihmiset samanarvoisina. 

Viime vuosien leikkaukset ovat osuneet suomalaisiin kipeästi ja nyt tehtäviä panostuksia koulutukseen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin on todella odotettu.

Pienimpiin etuuksiin ja eläkkeisiin tehdään tuntuvat korotukset ja koulutusleikkauksille laitetaan stoppi.

Ensi vuonna suomalaisista 70%:lle jää enemmän rahaa käteen kuin tänä vuonna.

Arvoisa puhemies

Tämä budjetti ei ole täydellinen, mutta se on hyvä askel oikeaan suuntaan. 

Toivon, että saisimme vielä eduskuntakäsittelyn aikana tehtyä muutamia hienosäätöjä budjettiin. 

Pieniä lisäyksiä kaipaavia kohteita ovat esimerkiksi naisjärjestöjen, rauhanjärjestöjen ja ympäristöjärjestöjen tuet. 

Nostan esiin muutamia huomioita hallituksen budjettiesityksestä:

Oikeusministeriön hallinnonalalla tuomioistuinten toimintaa tehostetaan, jotta käsittelyajat lyhenevät. 

Perustetaan uusia tärkeitä tehtäviä: mm. naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja vanhusasiavaltuutetun tehtävä.

Ylivelkaantuneiden kansalaisten avunsaantia parannetaan.

Sisäministeriön hallinnonalalla maahanmuuttoviraston lupakäsittelyä nopeutetaan. 

Panostaminen Maahanmuuttoviraston oleskelulupakäsittelyyn käsittelyaikojen lyhentämiseksi on äärimmäisen tärkeää. Venyneet prosessit ovat johtaneet turvapaikanhakijoiden osalta kestämättömään inhimilliseen tilanteeseen ja esimerkiksi työlupien kohdalla vaikeuttaneet merkittävästi yritysten kykyä rekrytoida osaajia. 

Turvapaikkaprosessien tehostaminen on paitsi inhimillistä, myös taloudellisesti järkevää, koska prosessien venyessä hakijat ovat usein vastaanottokeskusten asiakkaina. Toisin kuin viime kaudella, tehostamisen on tapahduttava oikeusturvasta huolehtien. 

Ympäristöministeriön osalta budjetissa on myös useita myönteisiä asuntopoliittisia avauksia, kuten määräraha asunnottomuuden poistamiseksi sekä asunnottomuuden tilastoinnin kehittämiseen.

Toki olisi suotavaa, että kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa toteutettaisiin suuremmalla volyymilla. 

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on erittäin tärkeää, sillä varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus.

Lisäksi varhaiskasvatuksen laatuun ja henkilöstön jaksamiseen panostetaan pienentämällä yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja.

Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle 18 ikävuoteen asti on yksi merkittävämpiä koulutuspoliittisia uudistuksia vuosikymmeniin. 

Oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa, että samalla tehdään toisen asteen oppimateriaaleista maksuttomia.

Edellisen hallituksen massiivisia leikkauksia ammatilliseen koulutukseen ei pysty yksi budjetti täysin korjaamaan, mutta tämä työ saadaan hyvään alkuun, kun ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin osoitetaan lisämäärärahoja.

Hallituksen talouspolitiikan päämäärä on hyvinvoinnin lisääminen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Vuoden 2020 talousarvioesitys pienentää tuloeroja.

Tämän politiikan takana on helppo seistä.

Puheenvuoro budjetin käsittelyssä eduskunnassa 08.10.2019

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *