Me selviämme tästä yhdessä

Valtioneuvosto on tänään tehnyt merkittäviä päätöksiä. Valmiuslakia ei ole käytetty aiemmin rauhan aikana, vaan vastaavat säädökset ovat olleet käytössä viimeksi toisen maailmansodan aikana.

Huomenna nämä linjaukset tulevat eduskuntaan hallituksen esityksenä ja kansanedustajien käsiteltäviksi. En olisi osannut vielä viime vuonna kuvitella, että kansanedustajana tulen tekemään tällaisia päätöksiä tänä keväänä.


Näiden päätösten vaikutukset meidän kaikkien arkeen tulevat olemaan merkittäviä. Lapset jäävät kotiin kouluista, kirjastot, uimahallit ja muut vapaa-ajanvieton paikat suljetaan.


Olen erittäin kiitollinen, että edelliset sukupolvet ovat rakentaneet meille hyvinvointivaltion, joka kykenee hoitamaan poikkeuksellisenkin tilanteen, pitämään heikoimmista huolta, satsaamaan terveydenhuoltoon ja ihmisten toimeentuloon.

Tuetaan toisia

Kun erilaisia rajoituksia nyt lisätään, on entistä tärkeämpää pitää huolta läheisistämme sekä myös heistä, joilla sukulaisia tai ystäviä ei vierellä kulje.

Monilla paikkakunnilla on viikonloppuna perustettu naapuriapuryhmiä, ja se, jos mikä on todella hienoa kansalaisaktiivisuutta.
Hallitus on päättänyt rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään. 

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Tämä ei tarkoita, etteikö saisi ja kannattaisi ulkoilla metsässä, pihalla tai puistoissa, mutta kannattaa pyrkiä välttämään turhaa asiointia ja kaupassakäyntiä, jos mahdollista.


Jos voit tarjota kaupassakäyntiapua tai muuta apua ikääntyneille tai muille riskiryhmiin kuuluville, siihen kannattaa nyt etsiä sopivia keinoja ja kanavia. Monet ovat laittaneet avuntarjouksia ilmoituksena rappukäytävään tai naapurissa asuvan vanhuksen postiluukusta sisään. 


Linkitän tähän myös S-ryhmän kauppakassipalvelun (https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/ostoksille/alepa-kauppakassi), jonka kautta voi tilata kotiin kuljetettuna ruokatarvikkeita Alepoista ja Prismoista ainakin kaupungeissa. Sen kautta voi tilata oletettavasti myös omille vanhemmilleen tai isovanhemmilleen.


Me selviämme tästä yhdessä. Luotan siihen.  Luotan suomalaiseen hyvinvointivaltioon ja mentaliteettiin, että kaveria ei jätetä. 


Valtioneuvoston linjaukset:

Hallitus totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020

Hallituksen linjaamat toimenpiteet 

 1. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. 
 2. Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020
 3. Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. 
 4. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.
 5. Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. 
 6. Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.
 7. Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
 8. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla. 
 9. Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. 
 10. Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. 
 11. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista. 
 12. Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin. 
 13. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 
 14. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
 15. Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
 16. Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.
 17. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. 
 18. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
 19. Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.
Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *