Pelastetaan Ali-Keravan koulu

Ali-Keravan koululla on havaittu sisäilmaongelmia, joiden vuoksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viime viikolla, että kasvatus- ja opetusviraston tulee etsiä korvaavat opetustilat Ali-Keravan koulun oppilaille.

Alkuperäinen viranhaltijan esitys lautakunnan esityslistalla oli, että opetustoiminta Ali-Keravan koululla lopetataan. Lautakunta kuitenkin päätti, että tulee selvittää, millä kustannusarviolla koulutilat saadaan korjattua opetuskelpoiseen käyttöön.

Koska Ali-Keravan koulu on historiallisesti arvokas Keravan vanhin koulu ja suojeltu rakennus, se tulee mielestäni kunnostaa ja nimenomaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, siis koulukäyttöön. Mitään sisäilmaongelmia ei saa käyttää keppihevosena sille, että pienestä kouluyksiköstä pyrittäisiin eroon säästösyistä. Keravan kaupungin on joka tapauksessa suojeltu koulurakennus kunnostettava, joten järkevintä, tarkoituksenmukaisinta ja edullisinta se on kunnostaa edelleen koulukäyttöön.

Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta

Käytimme eilen 16.12.2014 kaupunginhallituksessa otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemään päätökseen koskien Ali-Keravan koulua. Asia tulee tarkemmin selvitettäväksi ja uuteen käsittelyyn siis kaupunginhallituksessa ensi vuoden 2014 alussa.

Tein esityksen otto-oikeuden käyttämisestä ja kerroin jo sunnuntai-iltana valtuustoasiain neuvottelukunnassa aikovani näin toimia, jotta koko Ali-Keravan koulun tilanne selvitetään kunnolla ja kaikki faktatieto sisäilmaremontin tarpeesta ja opetuksen väistötiloista päätettäisiin kerralla. Päätös otto-oikeuden käytöstä oli kaupunginhallituksessa yksimielinen.

Ali-Keravan koulurakennuksissa aloitetaan välittömästi seuraavat toimenpiteet; suunnittelu ilmanvaihdon tehostamiseksi, tutkimukset rakennusten sisäilmasta sekä nykyisistä rakenteista. Kaikissa ratkaisuissa huomioidaan rakennuksen suojeluarvot. Tutkimukset pyritään saamaan valmiiksi tammikuun aikana. Tutkimustulosten perusteella laaditaan korjaustoimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen päätöksentekoa varten. Jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen todennäköisesti helmikuussa.

Kampanjointi koulun ja koululaisten puolesta

Ratkaisevan tärkeää on se, että Ali-Keravan koululaisten vanhemmat jatkavat kamppailuaan koulun säilyttämisen puolesta ja inhimillisen matkan päässä olevien väistötilojen järjestämiseksi mahdollisen remontin ajaksi. On tärkeää, että kaikki keravalaiset, jotka haluavat säilyttää historiallisen arvokkaan, kauniin ja kodikkaan Ali-Keravan koulun jatkossakin opetuskäytössä ovat nyt hereillä ja yhteydessä kaupunginhallituksen jäseniin yli puoluerajojen.

Toivottavasti kukaan ei tuudittaudu uskomaan asioiden vielä järjestyneen parhain päin, vaan kaupunginhallitukselle pitää viestittää selkeästi (muillekin kuin minulle), että sisäilmaongelmat on hoidettava, jonka jälkeen Ali-Keravan koulu on pelastettava tulevillekin sukupolville. Päätöksenteko ja ratkaisun hetket ovat vasta edessäpäin. Kiitos tähän astisesta aktiivisuudesta Ali-Keravan koululaisten vanhemmille!

Vasemmiston budjettiponsi Ali-Keravan koulusta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti myös kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 seuraavan budjettiponnen koskien Ali-Keravan koulun remonttia:

”Ali-Keravan koululla on havaittu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tutkimuksissa toistuvasti sisäilmaongelmia, joiden vuoksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viime viikolla, että kasvatus- ja opetusviraston tulee etsiä korvaavat opetustilat Ali-Keravan koulun oppilaille. Samalla lautakunta kirjasi ponnen, jonka mukaan tulee selvittää, millä kustannusarviolla koulutilat saadaan korjattua opetuskelpoiseen käyttöön. Koska Ali-Keravan koulu on historiallisesti arvokas ja suojeltu rakennus, se tulee kunnostaa ja nimenomaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, siis koulukäyttöön.

Päätös on herättänyt ymmärrettävää huolta Ali-Keravan koulun oppilaiden vanhempien keskuudessa. Keskustelua on käyty sisäilmaongelmien vakavuudesta, sekä mahdollisten remontin aikaisten korvaavien opetustilojen sijainnista sekä toiminnallisuudesta. Pelkoa on myös herättänyt uhka pienten lasten pitkästä koulumatkasta vaarallisten risteysten yli, mikäli väistötiloja mahdollisen remontin ajalle ei osoitettaisi nykyisen koulun välittömästä läheisyydestä. Lisäksi on huomioitava, että Keravalla ei ole tyhjillään olevaa koulutilaa, jonne oppilaat voitaisiin siirtää, vaan Keravan koulutilat ovat jo entuudestaan erittäin tehokkaassa koulu- ja esikoulukäytössä.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että mikäli korvaavia tiloja tullaan tarvitsemaan tulevan kevätlukukauden (2014) aikana, niin remontin väistötilat sijoitetaan ensisijaisesti Ali-Keravan koulun tai Keravanjoen koulun pihalle. Pienten lasten koulumatkan pitää olla turvallinen. Rahaa korvaaviin tiloihin löytyisi kasvatus- ja opetuslautakunnan tänä vuonna (2013) ylijäämäisestä budjetista. Lautakunnan budjetti oli marraskuun lopulla liki 1 300 000 euroa plussan puolella, ja kriittistenkin arvioiden mukaan tulos jää positiiviseksi noin 500 000 euroa vuoden päätyttyä. Koska ollaan jo lähellä vuoden vaihdetta, päätös Ali-Keravan koulun mahdollisesta remontista ja sen väistötiloista tultanee tekemään vuoden 2014 aikana, vaikkei siihen ole ollut mahdollista varautua budjettineuvotteluiden aikana.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esittää, että Ali-Keravan koulun sisäilmaongelmien poistamiseen tartutaan ripeästi heti vuoden 2014 alussa ja korjaustyöt suoritetaan sillä aikataululla, että opetustoiminnan jatkaminen on mahdollista Ali-Keravan koulun tiloissa normaalisti uuden syyslukukauden alkaessa elokuussa 2014.”

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *