Pysäytetään Euroopan syvenevät jaot

Euroopan Unioni etsii tänäänkin, eurovaalipäivänä 25.5.2014, tietä ulos eurokriisistä ja talouden taantumasta. Viime vuosina oikeiston johdolla toteutettu julkisista palveluista leikkaaminen on vain voimistanut Euroopan sosiaalista jakautumista.

Muutos parempaan edellyttää suunnan muutosta ja Euroopan Vasemmiston nousua. EU:n tärkeimmät politiikkaohjelmat on uudelleenmuotoiltava radikaalisti tavalla, josta eurooppalaiset nykyiset valtapuolueet sosialidemokraatit ja konservatiivit, eivät valitettavasti halua edes keskustella.

Raha- ja pankkipolitiikka
Välitön finanssikriisi on nyt padottu, mutta rahoitusjärjestelmä ei vieläkään toimi normaalisti. Euroopan Keskuspankki (EKP) on toki vakauttanut pankkien aseman noin tuhannen miljardin euron lainoilla, mutta suora hallituksille lainaaminen on edelleen kiellettyä. Pankit ovat supistaneet lainanantoaan myös vuonna 2013.

Ratkaisuksi kriisiin EU esittää pankkiunionia, pankkien keskinäistä vastuuta, mutta ei ota kantaa pankkipalveluiden uudelleen organisoimiseen. Tämä ei riitä: talletuspankit tulisi eriyttää muista rahoitusalan instituutioista siten, että ne voivat keskittyä ydinosaamiseensa, rahan lainaamiseen yrityksille ja kotitalouksille finanssikeinottelun sijaan.

Talouspolitiikka
Vuonna 2013 voimaan tulleiden budjettikurisopimuksen ja ’two pack’ -direktiivin myötä euroalueen maiden talouspolitiikat siirtyivät EU-komission tiukkaan ohjaukseen. Huolimatta siitä, että kansallisten parlamenttien talouspoliittista valtaa näin vahvasti rajoitettiin, Euroopan parlamentin valtaa ei ole vastaavasti lisätty.

Minun mielestäni unionin taloudenpitoa koskevat rajoitukset ovat nyt niin ongelmallisia, että vaihtoehtoisen talouspolitiikan täytyy kyseenalaistaa nykyiset johtamiskeinot ja alistaa ne muille tavoitteille, kuten työllisyydelle, ekologiselle kestävyydelle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle. Muuten unionin kahtiajakautumista on vaikea estää.

Avainongelma on verotus
Käsitystä verotuksen oikeudenmukaisuudesta horjuttavat erityisesti laaja-alainen veronkierto ja verovälttely ja siihen kietoutunut korruptio. Yleisen mielipiteen mukaan näin ei voi jatkua. Euroopan parlamentin vahvalla tuella EU-komissio onkin jo hyväksynyt joukon verouudistuksia rajat ylittävän verovalvonnan tehostamiseksi.

Niin tarpeellisia kuin tällaiset uudistukset ovatkin, ne eivät riitä kumoamaan verokilpailun mukanaan tuomaa ongelmaa. Nämä uudistukset eivät myöskään katkaise tuloerojen kasvua. Mutta verokantojen harmonisointi, progressiivinen verotus, tasaverokantojen poistaminen sekä veroprosenttien yhdenmukaistaminen, voisivat taata yhteisölliseen solidaarisuuteen perustuvan toimintatavan Euroopassa.

Uutta työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa
Joka neljäs EU-kansalainen elää nykyään köyhyydessä ja joka kahdeksas on työtön. Ja vaikka alueelliset erot ovat kasvussa, EU ei ole kyennyt tasoittamaan eroja köyhyydessä ja työttömyydessä. Paljon puhuttu nuorisotakuu on lähinnä korukieltä, kuten myös lupaus työelämän laadun parantamisesta. Kaikille kyllä luvataan enemmän koulutusta, mutta leikkausten myötä myös koulutus todellisuudessa vähenee.

Minun mielestäni EU-instituutioiden tulisi välittömästi arvioida leikkauspolitiikkansa vaikutukset jäsenvaltioidensa tilanteisiin. Sen jälkeen olisi sovittava toimista, joilla jo syntyneet vauriot voidaan korjata. Muutoin Eurooppaan jo syntyneet jaot muuttuvat pysyviksi.

Äänestetään vasemmisto voittoon

Tänään on hyvä päivä kääntää Euroopan tulevaisuuden suuntaa äänestämällä vasemmisto voittoon kaikkialla Euroopassa. Myös Suomessa. Vasemmistoliiton ehdokkaat löytyvät vaalikopissa numeroilta 132-151. Oma äänestysnumeroni on 139. Äänestyspaikat ovat auki klo:20 asti ja sen jälkeen juhlitaan vasemmiston vaalivoittoa Helsingissä Le Bonkissa.

Käytä oikeuttasi äänestää rahan valtaa ja leikkauspolitiikkaa vastaan – lasten oikeuksien, työllisyyden ja tasa-arvoisen tulevaisuuden Euroopan puolesta! Tee se tänään!

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *