Sote-alan työvoimakriisiä ratkotaan aluevaltuustoissa

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tekemä työ on meille kaikille korvaamatonta. Samaan aikaan Suomessa on sote-alan työvoimakriisi: liian monet uupuvat työssään ja vaihtavat alaa, koska eivät voi tehdä työtään riittävän hyvin kovassa kiireessä. Myös sote-alan palkkaus on työn vaativuuteen nähden alhainen.

Lisäksi on muistettava, että sote-palvelut eivät toimi ilman ylläpitopalveluita, kuten siivousta, välinehuoltoa ja ateriapalveluita. Myös näiden alojen työntekijöille kuuluvat reilut työehdot ja riittävä palkka.

Palvelutarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Samaan aikaan kymmeniä tuhansia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tulee eläköitymään. Työvoimapulaan vastataan jo nyt koulutusmääriä nostamalla, mutta ongelmat eivät ratkea, ellei myös sote-alan ammattilaisten työoloja ja palkkausta paranneta. 

Uudet hyvinvointialueet toimivat jatkossa sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisten työnantajina kuten kunnat ja sairaanhoitopiirit toimivat aiemmin. Vaaleissa valituiksi tulevat aluevaltuutetut päättävät siis myös siitä, millaisissa olosuhteissa sotealan työntekijät tekevät työtään.

Työnantajana jokaisen uuden sote-alueen pitää tehdä toimenpideohjelma, jossa selvitetään rekrytointitarpeet ja linjataan konkreettiset toimet, joilla eri ammattiryhmien työnjakoa selkeytetään, työprosesseja kehitetään sekä työehtoja ja työoloja parannetaan. Tämä on tehtävä yhteistyössä alan ammattijärjestöjen kanssa.

Alueet tulevat olemaan suuria työnantajia ja on pidettävä huolta, että ne ovat myös parhaita työnantajia. On varmistettava, että työehdot ovat kilpailukykyiset. Vastentahtoinen työsuhteiden pätkiminen ja osa-aikaisuus on lopetettava. Sosiaali- ja hoitoalan pyörittäminen ylitöiden varassa on saatava loppumaan. Parempien palkkojen lisäksi vakituiset työsuhteet olisivat yksi keino, jolla alan vetovoimaa voitaisiin parantaa. 

Ilman sote-alan ammattilaisia ei ole hyvinvointia. Uusien aluevaltuustojen on pidettävä huolta, että jokainen jaksaa työssään ja saa kokea työnsä merkitykselliseksi ja arvostetuksi.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *