Koronakriisin laskua ei saa maksattaa heikoimmassa asemassa olevilla

Kansanedustaja Pia Lohikoski korosti vasemmistoliiton ryhmäpuheessa, että koronakriisin keskellä on entistäkin tärkeämpää panostaa tulevaisuuteen ja luoda kestävä pohja Suomen taloudelle. Hän puhui julkisen talouden suunnitelman lähetekeskustelussa tiistaina 21.4. Lohikosken mukaan koronakriisi pakottaa uudelleenarvioimaan asioita, mutta se ei muuta hallitusohjelmaan kirjattua talouspolitiikan päämäärää, joka on hyvinvoinnin lisääminen. – Tämä on paitsi…

lue lisää

Väliaikainen etuus lapsiperheille on tervetullut toimeentulon turva

Väliaikainen etuus lapsiaan palkatta koronaepidemian vuoksi kotona hoitavalle vanhemmalle Tämä hallituksen esitys on mielestäni hieno ja tervetullut kädenojennus lapsiperheille. Tuki on tarkoitettu vanhemmalle, joka on palkatta poissa työstään sen vuoksi, että hoitaa kotona yhtä tai useampaa alle 10-vuotiasta lasta koronavirusepidemian aikana. Tuen saannin edellytys on, että vanhemmalla on työ- tai…

lue lisää

Hallitus tukee kansalaisia ja yrittäjiä koronakriisin keskellä

On tärkeää, että hallitus pitää myös kriisin keskellä huolta ihmisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Hallitus puolustaa lisätalousarviolla työpaikkoja ja panostaa myös kriisin keskellä ihmisten hyvinvointiin ja lapsiperheiden tukemiseen. Käsillä olevassa vuoden 2020 toisessa, historiallisen suuressa lisätalousarviossa panostetaan voimakkaasti ihmisten hyvinvointiin ja toimeentuloon yhteensä 4,1 miljardilla eurolla. Tästä 3,6 miljardia on tarpeellisia…

lue lisää

Lohikoski haluaa laskea vuokria ja jäädyttää häädöt koronaepidemian ajaksi

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski jätti tänään toimenpidealoitteen, jossa hän ehdottaa väliaikaisia liikehuoneistojen vuokranalennuksia, asuntojen vuokrien tarkastamista alaspäin sekä häätöjen keskeyttämistä koronaepidemian ajaksi. – Asuminen on kansalaisten merkittävin kuluerä, samoin yrityksille tilavuokrat ovat usein huomattava kiinteä kulu. Nämä kulut juoksevat kriisissäkin, vaikka tulot olisivat kadonneet, Lohikoski sanoo. Monilla aloilla liiketoiminta on…

lue lisää

Nyt ei ole lomautusten aika – hallitus tukee kuntia koronakriisin yli

Tänään lähetekeskustelussa oli hallituksen esitys kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. On erittäin hyvä, ja tärkeää, että valtio aikoo kompensoida kunnille koronasta johtuvat tulomenetykset.  Arviot koronavirusepidemian vaikutuksista kuntatalouteen sekä koko Suomen ja maailman talouteen ovat epävarmoja ja riippuvat siitä, missä laajuudessa ja kuinka kauan poikkeusolot kestävät. Etenkin monen pienen tai keskisuuren…

lue lisää

Hätäapua, vuokrien puolittamista ja ruokalähettien aseman parantamista

Korona-ajan rajoituksilla on monenlaisia seurauksia. Koululaisista osa tulee tarvitsemaan jatkossa aiempaa paljon vahvempia tukitoimia. Perheet tarvitsevat apua ja neuvoja korona-arjesta selviämiseen, kun eristetyissä oloissa eläminen koettelee voimia.  Osalla kansalaisista avun tarve koskee henkistä tukea ja keskusteluapua, joillain mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarpeen kasvua, osalla tuen tarve on konkreettista toimeentuloon ja ruokahuoltoon…

lue lisää