Toimeentulotuen uudistamisella parannetaan heikoimmassa asemassa olevien tilannetta

Vaikka Suomi on rikkaampi maa kuin koskaan, ei vauraus jakaudu tasaisesti. Vuonna 2020 lähes puoli miljoonaa suomalaista joutui turvautumaan toimeentulotukeen. Köyhyys ja sen myötä pitkittynyt toimeentulotuen asiakkuus on yksi yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ilmentymä. Vasemmistoliiton arvopohjassa keskeistä on heikoimman puolella seisominen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen tasa-arvon lisääminen sekä julkisten peruspalveluiden vahvistaminen. Yhteiskunta punnitaan…

lue lisää

Reilut työehdot turvattava Postissa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan siitä, miten Postin jakelua koskevat ehdotukset vaikuttavat työntekijöiden asemaan ja toimeentuloon. Postin julkisia palveluita selvittänyt valtiosihteerityöryhmä julkisti tänään ehdotuksensa. Ehdotuksen mukaan postinkannossa siirrytään kolmipäiväiseen jakeluvelvoitteeseen ja päivälehtien jakelussa määräaikaiseen jakelutukeen alueilla, joilla lehtien varhaisjakelu ei onnistu kaupallisesti.  – Olen saanut pitkin kevättä paljon huolestuneita…

lue lisää

Sosiaalisen kriisin torjunta on vastuullista talouspolitiikkaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikosken mielestä sosiaalisen kriisin torjunta sekä panostukset ihmisten hyvinvointiin ja yritysten selviytymiseen ovat vastuullista talouspolitiikkaa. Hän kiittää hallitusta koronaelvytyspaketin toimenpiteistä puheessaan eduskunnassa tänään, kun täysistunnossa käsitellään vuoden neljättä lisätalousarviota. – Vastuullista talouspolitiikkaa tässä tilanteessa on keskittyä sosiaalisen kriisin torjuntaan, työttömyyden ehkäisyyn ja elvytykseen. Näin pienennetään kriisistä koituvia…

lue lisää

Lasten, nuorten ja pienituloisten asemaa parannetaan

Hallitus on antanut neljännen lisätalousarvion vuodelle 2020. Paketti keskittyy koronan aiheuttamien hyvinvointivaikutusten korjaamiseen, sillä nyt tuetaan paitsi kuntataloutta ja sairaanhoitopiirejä, mutta myös lapsia, nuoria ja pienituloisia. Me vasemmistoliitossa olemme kantaneet huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä pienituloisten toimeentulosta. Meidän mielestämme hyvinvointi, toimeentulo ja kattavat julkiset palvelut kuuluvat kaikille, eivät vain…

lue lisää

Vältetään 90-luvun laman virheet ja puolustetaan työpaikkoja

Koronakriisin runtelemien toimialojen tukemisen ohella lisäapua myös pienituloisille. Korona on aiheuttanut terveydellisen kriisin lisäksi akuutin shokin talouteen. Meidän on nyt ehdottoman tärkeää välttää 90-luvun laman virheet. Työpaikkoja on puolustettava määrätietoisesti. Tänään käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa esitetään 123 miljoonan euron tukea ravintoloille. Sulkemispäätöksestä johtuvat tulonmenetykset korvataan ja alan yrityksiä kannustetaan työllistämään. Eduskunta…

lue lisää

Nyt tarvitaan solidaarisuutta

Vappu on työväen juhlapäivä, jolloin on perinteisesti marssittu ja pidetty poliittisia puheita. Tänä vuonna lähestyn teitä nyt perinteisen vappujuhlien puheen sijaan näillä sanoilla. Elämme outoa aikaa. Maailma on seisahtunut koronaviruksen takia.  Valtiot ovat sulkeneet rajansa ja ihmiset joka puolella maailmaa ovat sulkeutuneet koteihinsa, jos se suinkin on mahdollista.  Kaikilla ei…

lue lisää

Hallitus tukee kansalaisia ja yrittäjiä koronakriisin keskellä

On tärkeää, että hallitus pitää myös kriisin keskellä huolta ihmisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Hallitus puolustaa lisätalousarviolla työpaikkoja ja panostaa myös kriisin keskellä ihmisten hyvinvointiin ja lapsiperheiden tukemiseen. Käsillä olevassa vuoden 2020 toisessa, historiallisen suuressa lisätalousarviossa panostetaan voimakkaasti ihmisten hyvinvointiin ja toimeentuloon yhteensä 4,1 miljardilla eurolla. Tästä 3,6 miljardia on tarpeellisia…

lue lisää

Turvataan terveys ja toimeentulo

Koronakriisi, jonka keskellä elämme, on osoittanut, miten tärkeitä hyvinvointivaltiomme rakenteet ovat.  Suomen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä on maailman huippuluokkaa ja olemme pystyneet hyvin lyhyessä ajassa tekemään yhdessä päätöksiä ja sopeutumaan vaikeaan tilanteeseen.   Hallituksen esittämän lisätalousarvion tukitoimilla pyritään tällä hetkellä ensisijaisesti varmistamaan, että terveet yritykset eivät tilapäisen kriisin takia joudu konkurssiin ja…

lue lisää

Itsensätyöllistäjillä oltava oikeus toimeentuloon

Itsensätyöllistämisellä tarkoitetaan perinteisen yrittäjyyden ja palkkatyön väliin sijoittuvaa työtä, joka on palkkatyön tapaista, mutta jossa tekijä on lain silmissä yrittäjä.  Itsensätyöllistäjiksi luettavien joukko on suuri, kasvava ja heterogeeninen. Suurena itsensätyöllistäjien ryhmänä parannuksia asemaansa tarvitsevat näennäisyrittäjät eli ne, jotka ovat yrittäjiä pelkästään nimellisesti.  Jotkut tekevät töitä toiminimellä tai verokortilla suoraan toimeksiantajalle,…

lue lisää