Työn jakaminen, perustulo ja koulutustakuu

Keravalla pidettiin lauantaina 27.2.2010 Mitä on uusi vasemmisto? -tilaisuus. Keravan vasemmistoliiton järjestämä avoin tavoiteohjelmaseminaari jäsenille, kannattajille ja kaikille kiinnostuneille keräsi lauantai-iltapäiväksi vanhalle kirjastolle 30-henkisen innokkaan osallistujajoukon.

Keskustelua käytiin laajalla skaalalla yhteiskuntapolitiikasta ja vasemmistolaisista uusista keskustelunavauksista, kuten Robin Hood -verosta, kansanpankista, 10 euron minimituntipalkasta, työn jakamisesta sekä perustulosta.

Oma alustukseni seminaarissa käsitteli Vasemmistoliiton tavoitteiden asettelua työn ja toimeentulon kysymyksissä. Koska työelämä ja koulutus kytkeytyvät läheisesti toisiinsa, esittelin samalla hieman myös puolueen koulutuspoliittisia ajatuksia.

Tasa-arvoa työelämään

Haluamme tasa-arvoa työelämään. Samasta ja samanarvoisesta työstä on alettava maksaa kaikille samaa palkkaa. Tähän voidaan puuttua työelämän lainsäädäntöä ja tasa-arvolakia kehittämällä sekä valvonnan resursseja lisäämällä.

Naisten, opiskelijoiden tai maahanmuuttajien palkkasyrjintä johtaa epäoikeudenmukaisuuden lisäksi myös yleiseen työsuhteiden ja palkkojen huonontamiseen. Pätkä-, silppu- ja vuokratyöläisille on turvattava samat oikeudet kuin vakituisissa työsuhteissa olevilla.

Vanhemmuudesta aiheutuvat kulut on lainsäädännön keinoin tasattava kaikkien työnantajien kesken, sen sijaan että kustannukset kohdistuvat nuorten naisten työnantajille. Kulujen nykyinen kohdentaminen johtaa nuorten naisten syrjintään työmarkkinoilla.

Omasta mielestäni työelämän tasa-arvoa edistäisi myös vanhempainvapaisiin luotava tasa-arvoisempi malli. Olisin valmis kannattamaan esimerkiksi 6 + 6 +6 -mallia, jossa molemmille vanhemmille tulisi 6 kuukauden jakso ja viimeisen 6 kuukautta perhe saisi jakaa haluamallaan tavalla. Näin taattaisiin myös isille paremmat mahdollisuudet osallistua oman lapsensa hoitoon.

Työn jakaminen

Vasemmistoliitto esittää, että työtä pitää jakaa työaikaa lyhentämällä. Näin saataisiin töitä ja toimeentuloa työttömille sekä enemmän vapaa-aikaa nyt ylipitkien työpäivien kanssa uupuville. Eri aloja varten tarvitaan joustavia malleja, esimerkiksi kuuden tunnin työpäivä, nelipäiväinen työviikko, vastikevapaa tai lomien pidentäminen. Samalla Vasemmistoliitto esittää lakisääteistä 10 euron minimituntipalkaa, joka merkitsisi joillain aloilla selvää parannusta nykyiseen palkkauspolitiikkaan.

Mielestäni työn jakaminen olisi tehokas tapa lisätä työelämän oravanpyörässä jaksamista sekä parantaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Samalla näen siinä vasemmiston vastauksen työurien pidentämistä vaativaan keskusteluun: työssäoloikää voidaan nostaa vain työelämän laatua parantamalla.

Kohti perustuloa

Työttömyysajan perusturva, kansaneläke, pienimmät sairaus-, isyys- äitiys ja vanhempainrahat tulee korottaa 750 euroon kuukaudessa, jonka jälkeen yhtenäistetty perusturva tulee sitoa indeksiin. Samoin opintotuki tulee korottaa asteittain samalle tasolle yhtenäistetyn perusturvan kanssa. Tämä on tärkeä askel kohti perustuloa, joka mielestäni on varsin vasemmistolainen ja radikaali uudistusvaatimus.

Koulutustakuu

Mielestäni jokainen peruskoulun jälkeen opinnoista ja työelämästä syrjäytetty nuori on sekä inhimillinen että taloudellinen katastrofi yhteiskunnalle. Tarvitaan koulutustakuu, jossa oppivelvollisuus nostetaan 18 ikävuoteen. Vasemmistoliiton tavoiteohjelmaluonnoksessa esitetään, että se voitaisiin suorittaa peruskoulun lisäksi toisen asteen oppilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai ammatilliseen koulutukseen integroidussa työpajatoiminnassa.

Koulutus on säilytettävä maksuttomana myös tulevaisuudessa kaikilla asteilla aina peruskoulusta korkeakouluihin. Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuteen, tasa-arvoiseen opetukseen, ei saa puuttua ottamalla tasoryhmiä laajasti käyttöön tai perustamalla erillisiä rikkaiden ja köyhien kouluja. Peruskoulun ryhmäkokoja on pienennettävä lainsäädännön keinoin siten, että opetusryhmän enimmäiskooksi tulee 20 oppilasta.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *