Työttömyys ei vähene nykykeinoilla – Vasemmisto vaatii järeämpiä toimenpiteitä

Vasemmistoliitto pitää korkeaa työttömyyttä vakavimpana inhimillisenä ja taloudellisena tulevaisuuden uhkana. Etenkin työttömyyden aiheuttama nuorten syrjäytyminen tulee koko yhteiskunnalle kalliiksi.

Vasemmiston mielestä hallituksen tulee nostaa työllisyysmäärärahoja niiden leikkaamisen sijaan. Se on kuitenkin ainoastaan ensiapua. Kestävä työllisyyden paraneminen vaatii rakenteellisia uudistuksia ja näkemyksellistä politiikkaa sopeutumisen ja pelkän markkinavoimien myötäilyn sijaan.

Vasemmistoliiton puoluehallitus esittää viittä projektia, joiden avulla kaikille voidaan turvata inhimillinen työ, jolla tulla toimeen.

1. Harmaan talouden torjunta

Työntekijöille ja rehellisille yrittäjille työttömyyttä aiheuttavat ulkomaista halpatyövoimaa käyttävät huijariyritykset on laitettava kuriin tilaajavastuulla, valvonnalla ja sanktioilla. Työttömyyden lisäksi harmaa talous aiheuttaa veromenetyksiä: menetetyt jopa yli viiden miljardin verotulot ovat osaltaan pois julkisen sektorin työllistämisvaroista.

2. Palvelutyöpaikkojen synnyn mahdollistaminen

Työvoimavaltaisten palvelualojen arvonlisäveroja tulee laskea. Ensi vaalikaudelle suunnitellut arvonlisäverojen korotukset tulee estää ja korvata etenkin pääomien ja omaisuuden verottamisella. Näin tuetaan pieniä palveluyrityksiä ja samalla mahdollistetaan palveluiden osto pienituloisille.

3. Työpaikkojen lisääminen teollisuudessa

Teollisuuden työpaikoista tulee huolehtia tukemalla ympäristöinvestointeja, tutkimusta ja tuotekehittelyä. Valtionyhtiöissä on otettava käyttöön ideologisista syistä hylätty omistajaohjaus, valtionyhtiöiden rooli on nähtävä koko yhteiskuntaa hyödyttävänä, eikä niitä saa jättää kapeasti ajattelevien hallitusammattilaisten käsiin.

4. Työpaikkojen lisääminen kuntapalveluissa

Valtion on annettava kunnille rahaa uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Kun julkisiin hyvinvointipalveluihin palkataan nykyistä enemmän ihmisiä, nousee myös terveys- ja vanhuspalveluiden laatu ja saatavuus kohti pohjoismaista tasoa. Samalla mahdollistetaan lastensuojeluun ja perhetyön tukemiseen tarvittavat resurssit sekä koulujen ryhmäkokojen pienentäminen.

5. Pienituloisten ostovoiman kasvattaminen

Pienituloisten tulojen kasvu menee suoraan kiertoon työllisyyttä parantamaan, mutta kasvava joukko työntekijöistä elää köyhyydessä. Yleissitovia sopimuksia tukemaan pitää säätää lakiin indeksiin sidottava 10 euron vähimmäistuntipalkka. Verotuksen alaraja, jonka alittavista tuloista ei tarvitse maksaa veroa, on nostettava 10 000 euroon. Vuokratyöstä on maksettava takuupalkka, jolloin kikkailu työntekijöiden kustannuksella loppuu. Perusteettomat pätkä- ja vuokratyöt on lopetettava lailla, jonka noudattamista myös valvotaan.

Tukiviidakko on korvattava 750 euron yhtenäistetyllä perusturvalla, jonka piiriin kuuluvat työttömät, pienintä eläkettä, sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoja saavat sekä opintorahaa, kotihoidontukea ja yrittäjien starttirahaa saavat. Erilaisia elämäntilanteita turvaamaan säilytetään asumis- ja harkinnanvaraiset tuet, joiden tarvetta vähennetään perusturvaa korottamalla. Ansioturvan piiriin pääsyä on helpotettava lyhentämällä työssäoloehtoa.

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 17.10.2010, jolloin kokoustimme Lahdessa.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *