Väliaikainen etuus lapsiperheille on tervetullut toimeentulon turva

Väliaikainen etuus lapsiaan palkatta koronaepidemian vuoksi kotona hoitavalle vanhemmalle

Tämä hallituksen esitys on mielestäni hieno ja tervetullut kädenojennus lapsiperheille.

Tuki on tarkoitettu vanhemmalle, joka on palkatta poissa työstään sen vuoksi, että hoitaa kotona yhtä tai useampaa alle 10-vuotiasta lasta koronavirusepidemian aikana.

Tuen saannin edellytys on, että vanhemmalla on työ- tai virkasuhde, ja lapsella varhaiskasvatus-, esiopetus- tai koulupaikka, joista on jääty vallitsevien poikkeusolojen vuoksi kotiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston keräämän tilaston mukaan noin 78% varhaiskasvatuksessa olevista, 84 % esiopetuksessa olevista, 91 % ykkös-kolmosluokkalaisista sekä lähes 93 % erityisen tuen päätöksen saaneista neljäs – yhdeksäsluokkalaisista on ollut kotihoidossa huhtikuun alussa.

Tilastotietojen valossa on arvioitu, että noin 234 000 perheessä on hallituksen suosituksen johdosta otettu lapsia pois koulusta, esiopetuksesta tai varhaiskasvatuksesta. Heistä noin 50 000 on arveltu olevan oikeutettuja tähän uuteen tukeen.

Lapsiperheiden lisäksi tukeen ovat oikeutettuja sellaiset ulkomailta Suomeen saapuvat henkilöt, jotka on ohjattu koronaepidemian torjumiseksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja ovat tämän vuoksi ansiotyöstään palkattomasti poissa.

On arvioitu, että ulkomailta Suomeen saapuvia, ja tähän uuteen etuuteen oikeutettuja henkilöitä olisi noin 10 000 henkilöä.

Lapsiperheitä ja ulkomailta saapuvia tukeen oikeutettuja henkilöitä on arvioitu olevan yhteensä noin 60 000 henkilöä.

Uusi etuus on tärkeä toimeentulon turva tänä aikana 

Ennen kuin tästä uudesta tukimuodosta uutisoitiin, oli monissa perheissä herännyt suuri huoli perheen toimeentulosta. Moni vanhempi on menettänyt toimeentulonsa jäädessään kotiin hoitamaan alle 10-vuotiasta tai erityisen tuen päätöksen saanutta lastaan.

Erityisesti huolta ovat kantaneet riskiryhmiin kuuluvat, jotka ovat kokeneet, että he ovat joutuneet valitsemaan toimeentulonsa ja lapsensa hengen ja terveyden väliltä.

Tähänkin asti perheet ovat voineet hakea asumistukea ja toimeentulotukea sekä lomautetut työttömyysturvaa. Kaikki perheet eivät kuitenkaan ole näihin etuuksiin oikeutettuja, vaikka toimeentulotuen myöntökriteereitä on höllennetty poikkeusolojen ajaksi.

Tämä uusi määräaikainen etuus on hyvin tärkeä toimeentulon turva tänä aikana. Samalla se on myös viesti kotiin palkatta lapsiaan hoitamaan jääneille vanhemmille; Kiitos, että osallistutte koronaepidemian torjumiseen ja olette lastenne kanssa kotona.

Toivon, että tämän uuden, määräaikaisen etuuden myötä yhä useammalla olisi poikkeusolojen aikana edes jonkinlainen toimeentulo, joka voisi kantaa kansalaisia kriisiaikojen yli.

Askelia kohti perustuloa

Hallitus on tehnyt hyvää työtä tässä erikoisessa ja yllättävässä tilanteessa. Pulassa olevat yrittäjät, lomautetut työntekijät ja myös kunnat ovat saaneet ja saamassa apua tässä vaikeassa tilanteessa.

Olemme myöntäneet yrittäjille työttömyysturvan ilman tarvetta lopettaa yritystoimintaa, poistaneet lomautetuilta työttömyysturvan omavastuupäivät sekä höllentäneet toimeentulotuen myöntökriteereitä. Tämä nyt käsittelyssä oleva esitys on tärkeä lisä tähän listaan.

Haluan kiittää hallitusta, sillä nämä edellä mainitut toimet voidaan myös ajatella askeleina kohti perustuloa. Toki monta lisäaskelta vielä tarvitaan, että voitaisiin aidosti puhua jokaiselle kuuluvasta perustulosta, jota ei tarvitsisi erikseen hakea ja odottaa hakemuksen etenemistä käsittelyruuhkissa, mutta jokainen otettu askel perustulon suuntaan on hyvä asia.

Puhe eduskunnan täysistunnossa 17.4.2020

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *