Valtuustoaloite: Ensisuoja asunnottomille

ARA:n viimeisimmän 02/2017 julkaistun virallisen asunnottomuustilaston mukaan Keravalla oli asunnottomia 61 henkilöä, joista pitkäaikaisasunnottomia 52 henkilöä.

Keravalla ei valitettavasti ole ensisuojaa, johon kaupunki ohjaisi asunnottomia yöpymään. Nykyisellään sosiaalitoimi ohjaa asunnottomia yöpymään Hyvinkään Toimarin ensisuojaan, mutta se on usein talvella täynnä ja tarkoitettu ensisijaisesti hyvinkääläisille.

Hätämajoitus on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tuoreen päätöksen mukaan perustuslain ja ihmisoikeussopimusten kovinta ydintä.

Kunnilla on velvoite järjestää hätämajoitus ja suojaan on oltava riittävän yksinkertaista hakeutua. Erityisesti talvella apu on viranomaisten velvoite, joka turvaa ihmisarvoisen elämän vähimmäisedellytykset.

Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tukeen kuuluvat esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän ravinnon ja asumisen järjestäminen.

Julkisen vallan tehtävä on perustuslain 19 §:n 4 momentin nojalla edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Velvollisuus tilapäisen asumisen järjestämiseen sisältää sekä velvoitteen huolehtia siitä, että kunnalla on käytettävissään riittävästi palvelumuotoja tilapäisen asumisen järjestämiseen, että velvollisuuden pitää huolta siitä, että apua tarvitsevilla on mahdollisuus saada kiireellistä apua.

Ensisuoja vähentää asunnottomien kuolleisuutta, päihteiden käyttöä ja asunnottomuutta. Ensisuojan avulla saadaan suurimmalta osin ihmiset pois asumasta laittomasti hökkeleistä, leikkimökeistä, roskakatoksista, rappukäytävistä sekä julkisilta paikoilta.

Keravan ohella myös Tuusulalta ja Järvenpäältä puuttuu ensisuoja, jonka tarve olisi ilmeinen. Naapurikuntien kanssa olisi järkevää neuvotella yhteisistä kustannuksista ja yöpaikkojen jaosta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kerava ryhtyy toimiin asunnottomien ensisuojan järjestämiseksi joko itse tai yhdessä naapurikuntien kanssa.

Keravalla 10.10.2017

Pia Lohikoski ja muut allekirjoittaneet valtuutetut

(yhteensä 31 allekirjoitusta / 51 valtuutetusta)

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *