Valtuustoaloite keravalaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi

työttömyys nurin

Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet Keravalla. Pitkäaikaistyöttömyys on inhimillisesti ja taloudellisesti raskasta aikaa työttömäksi jääneelle ja hänen läheisilleen.

Vaikutukset heijastuvat monin tavoin, joka näkyy kaupungin budjettitasolla esimerkiksi kotitalouksien lisääntyvänä toimeentulotuen tarpeena. Toimeentulotuen menokohtaan sisältyy kaupungin budjetissa myös työmarkkinatuen kuntaosuus.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttava muutos tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Kunnilla on vuodesta 2006 asti ollut velvollisuus maksaa yli 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta puolet. Vuoden 2015 alusta työmarkkinatuen kuntaosuus koskee jo 300 päivää työttömänä olleita. Tämä aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia nykytilanteeseen nähden

Valtiolle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden sijaan kaupungin kannattaa panostaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen entistä vahvemmin. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi vähentää ennaltaehkäisevien vaikutustensa seurauksena osaltaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta sekä parantaa ihmisten työllistymismahdollisuuksia jatkossa.

On järkevämpää, että Keravan kaupunki käyttää rahaa ihmisten työllistämiseen kuin maksaa sitä valtiolle niin sanottuina sakkomaksuina.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Keravalla ryhdytään toimenpiteisiin työllistämistoimenpiteiden tehostamiseksi jo vuodelle 2015:

1) Pitkäaikaistyöttömien tukipalveluita lisätään ja kaupungin järjestämien sekä tuottamien työllisyyspalveluiden resursseja kasvatetaan sekä etsitään uudenlaisia toimintatapoja kaupunkiorganisaation sisällä yhteistyössä eri hallintokuntien välillä.

2) Asetetaan tavoite, että keravalaisille työkykyisille pitkäaikaistyöttömille etsitään ennen 300 työttömyyspäivän täyttymistä työpaikka heidän kykyjensä mukaisesti esimerkiksi palkkatukityöllistettyinä tai oppisopimuksen kautta kaupungin toimialoille, Keravan kuntakonserniyhteisöihin tai neuvottelujen kautta keravalaisiin yrityksiin/yhteisöihin.

Keravalla 10.11.2014
Pia Lohikoski ja muut allekirjoittaneet valtuutetut

(Yhteensä 33/51 allekirjoitusta)

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *