Vappupuhe Vantaalla

Pia Lohikoski, Vantaan Vasemmiston vappujuhla 1.5.2012

Hyvät toverit!

Kiitos, että sain kutsun tulla puhumaan Vantaan Vasemmiston vappujuhlaan. Vappu on vuoden paras juhla, työväen juhlapäivä, jolloin saa oikein luvan kanssa paasata työstä, taistelusta ja solidaarisuudesta.

Olen viisiviikkoisen tytön ja neljävuotiaan pojan äitinä viime päivät (ja välillä öisinkin) miettinyt, puhuisinko työväen juhlapäivänä kenties työn ja perheen yhteensovittamisesta vai ehkä näin kuntavaalivuonna kuntapalveluiden merkityksestä lapsiperheille.

Toisaalta haluaisin puhua viime vuosina kasvaneista tuloeroista, hyvinvointivaltion alasajosta, yritysjohtajien optioista ja tavallisten palkkatyöläisten asemasta työmarkkinoilla. Minua askarruttaa myös Euroopan talous, sen vaikutukset meidän arkeemme, toisaalta kreikkalaisten tai espanjalaisten arkeen.

Kaikki kiinnostavat asiat eivät valitettavasti kuitenkaan mahdu yhteen vappupuheeseen – ainakaan, jos haluaa, että edes yksi kuulija olisi hereillä vielä puheen päätyttyä.

Hyvät toverit!

Pankkiiri Nalle Wahlroos on tänä keväänä ärsyttänyt ainakin minua laukomalla useampaan otteeseen norsunluutornistaan mielipiteitään hyvinvointivaltiota ja duunareiden oikeuksia vastaan.

Wahlroos on jopa kutsunut demokratiaa ”enemmistön tyranniaksi”. Hän ajaa aivan avoimesti finanssimaailman ylivaltaa sekä kannattaa vahvempien ja rikkaampien oikeutta jyrätä heikot ja vähäosaiset. Nallen saama mediahuomio kertoo karua kieltään oikeiston viimeisten parinkymmenen vuoden aikana kasvattamasta vallasta ja hegemonisesta asemasta.

Wahlroos kuitenkin onnistuu vielä hätkäyttämään ja ärsyttämään suurta yleisöä, mutta mediassa hänen elitistisiä mielipiteitään pidetään niin korkeassa arvossa, että ne pääsevät kerta toisensa jälkeen esiin. Ei hänen mielipiteitään nostettaisi jatkuvasti lööppeihin, jollei niille olisi tilausta hallitsevan poliittisen ja taloudellisen eliitin, erityisesti Kokoomuksen ja EK:n vähintäänkin epävirallisten linjausten edistäjinä.

Nalle Wahlroosin esitykset nuorten palkka-alesta, yliopistojärjestelmän maksullisuudesta ja työttömyysjärjestelmän heikentämisestä tekisivät Suomesta pikku-Amerikan. Nalle ajaa siis McJob-yhteiskuntaa, jossa tavallisen tuulipukukansan pitäisi tehdä kahta tai kolmea pienipalkkaista työtä tullakseen toimeen.

Wahlroosin mainostama vapaa kapitalismi on vienyt teollisuustyöpaikat Kiinaan ja tilalle ovat tulleet palvelualojen pätkätyöpaikat, joiden pätkäansioilla ei elä. Hänen mielestään tuloerojen kasvattaminen on välttämätöntä. Vasemmisto on tästä täysin eri mieltä. Vasemmiston mielestä tuloeroja on kavennettava kaikin keinoin – sekä verotuksen että palkkapolitiikan avulla.

Wahlroosin kaltaisen rikkaan yhden prosentin ei pidä antaa tyrannisoida maailman väestön 99 prosenttia. Tätä mieltä on myös Occupy Wallstreet liike, jonka mukaan todellista demokratiaa ei voida saavuttaa niin kauan kuin taloudellinen valta määrää asioista.

Hyvät toverit!

Naiset ansaitsivat vuonna 2009 keskimäärin 82 prosenttia miesten palkoista. Valtiovallan ja työmarkkinaosapuolten samapalkkaohjelman tavoitteeksi on asetettu palkkaeron pienentäminen 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä, mutta nykyisillä toimilla tätäkään vaatimatonta tavoitetta ei tulla saavuttamaan.

Miesten ja naisten välinen palkkaero voidaan kuroa umpeen vain parantamalla naisvaltaisten alojen, kuten kuntasektorin, heikkoa palkkausta. Vasemmistonaiset esittikin tuoreessa kannanotossaan, että palkkaeron kaventamisen voisi aloittaa julkiselta sektorilta, jolla 40 prosenttia naisista työskentelee. Valtion tulisikin Vasemmistonaisten mielestä maksaa kunnille korotettua valtionosuutta naisvaltaisten alojen palkankorotuksiin.

Samapalkkaisuuden saavuttamiseksi myös perhevapaat on jaettava tasaisemmin vanhempien kesken siirtymällä perhevapaiden 6+6+6-malliin. Luottamusmiesten ja -naisten on saatava oikeus verrata eri työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden palkkoja työpaikoilla, joka ei tällä hetkellä ole mahdollista. Näin päästäisiin käsiksi perusteettomiin palkkaeroihin ja yhtä vaativista töistä alettaisiin maksaa samaa palkkaa.

Hyvät toverit!

Vasemmistoliitto lähtee syksyn kuntavaaleihin sloganilla ”Me asukkaat olemme kunta”. Toimivan julkisen liikenteen, terveyspalveluiden, peruskoulun ja muiden lähipalvelujen pitää tukea kuntalaisten arkea ja asiointia.

Vasemmisto ajaa maksutonta perusterveydenhuoltoa, ihmisarvoisia sosiaalipalveluita, pienempiä asumiskuluja, työllisyyden parantamista ja palveluiden tuottamista kunnan omana työnä.

Jokaisella kuntalaisella tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa kehittymiseen kohti tasa-arvoista ja reilua kuntaa. Kun kuntaliitoksia tehdään, on ne tehtävä paikallisesti ja demokraattisesti sopien ja niin, että lähipalvelut säilyvät tai paranevat. Lähidemokratiaa on kehitettävä.

Kuntien on turvattava kohtuuhintainen asuminen. Tarvitaan hyvää maapolitiikkaa ja kaavoituspolitiikkaa sekä satsauksia sosiaaliseen asuntotuotantoon. Kuntien on kannettava vastuuta myös asunnottomista. Lisäksi rakentamisen laadun ja energiatehokkuuden varmistaminen kuuluu kunnalle.

Vasemmisto toimii päivähoidon ja tasokkaan lähikouluverkoston puolesta. Kuntien pitää rakentaa yhtenäinen sivistyspolku, joka alkaa subjektiivisesta oikeudesta hyvään päivähoitoon ja jatkuu aina toisen asteen lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Riittävän pienet opetusryhmät sekä riittävät terveydenhoito-, psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat oleellinen osa turvallista kouluympäristöä.

Kuntien omaisuuden yhtiöittäminen ja palveluiden ulkoistaminen on lopetettava ja estettävä monikansallisten suuryritysten voitontavoittelu kuntalaisten perustarpeilla.

Vasemmiston mielestä kuntatyöntekijöillä, määräaikaisilla tai ulkoistetuilla palvelualojen työntekijöillä ei ole koskaan liikaa puolustajia. Jokainen työntekijä ansaitsee inhimillisen työyhteisön ja osaavan esimiehen. Emme hyväksy, että palveluja ulkoistamalla poljetaan työehtoja ja luodaan epävarmuutta työpaikoille.

Hyvät toverit!

Koko Eurooppa supistaa julkisia menojaan velkaantumisen vähentämiseksi. Kriittiset taloustieteilijät ja jopa Yhdysvaltain keskuspankki Fed ovat varoittaneet talouspoliittisen vyönkiristyksen lisäävän entisestään valtiontalouksien alijäämää ja velkaantumista. Päin vastoin elvytyspolitiikka puolestaan pitkällä tähtäimellä vähentäisi velkaantumista.

Euroopan Vasemmistopuolue, johon Suomen Vasemmistoliittokin kuuluu, kritisoi sitä, että paremmin pärjäävien maiden veronmaksajilta kerätyillä tuilla ei tosiasiassa autetakaan kriisimaiden talouksia eikä niiden kansalaisia. Tukimiljoonilla pelastetaankin hädällä keinotelleita pankkeja ja minimoidaan osakkeenomistajien tappioita.

Euron ja koko kansainvälisen talouden ongelmien todellisen syyllisen, sääntelystä vapaan finanssikapitalismin jatkuva paisuminen siihen liittyvine keinottelupiirteineen, on jäänyt niin kansalaisten kuin mediankin huomion ulkopuolelle.

Kansallisella tasolla käyttöön on valitettavasti jäänyt vain tiukan budjettikurin ja -leikkausten tie, vaikka elämme aikaa, jolloin tarvittaisiin talouden reipasta elvytystä työllisyyden parantamiseksi. Euroopan tasolla jatkuvilla pelastuspaketeilla käydäänkin toivotonta uskottavuustaistelua markkinavoimia vastaan.

Euroopassa on noudatettu 1990-luvun alun Suomesta tuttua ”ainoan vaihtoehdon” politiikkaa ja tulokset ovat yhtä huonoja. Kokonaisia ikäluokkia on ajettu työttömyyteen ja näköalattomuuteen. Työpaikkansa säilyttäneet joutuvat taistelemaan työehtojensa murentamista vastaan.

Tähän kaikkeen epävarmuuteen äärioikeisto tuntuu nyt ympäri Eurooppaa tarjoavan helpoimmat viholliset ja houkuttelevimmat vastaukset. Vasemmiston on pystyttävä parempaan. Vasemmiston on kyseenalaistettava markkinoiden ylivalta ja tarjottava tilalle uskottava näköala tasa-arvosta, toimeentulosta ja solidaarisuudesta.

Demokratia on palautettava takaisin kansalaisille, joille se kuuluu. Tämä edellyttää markkinavoimien ja niitä tukevan oikeiston hegemonian murtamista kaikissa maissa ja kaikilla sektoreilla. Demokratialle on myös kehitettävä uusia muotoja, joilla turvataan parempi vaikuttamisen mahdollisuus kaikille kansalaisille.

Vasemmiston on laajennettava käynnissä olevaa poliittista protestia ja aktivoitava entistä laajempi kansalaisten joukko mukaan yhteiseen liikkeeseen, jotta muutosten toteuttamiseksi saadaan tarpeeksi voimaa.

Hyvät toverit!

Meillä riittää siis haasteita niin kotimaassa kuin Euroopassakin, muusta maailmasta puhumattakaan. Jokaisen panosta vasemmistolaisen politiikan eteenpäin viemiseksi ja myös terävöittämiseksi tarvitaan.

Kääritään siis hihat kohti kunnallisvaaleja ja eurovaaleja, mutta muistetaan, että politiikkaa tehdään myös vaalien välillä. Sen lisäksi, että toimimme esimerkiksi valtuustoissa ja lautakunnissa, Vasemmiston on oltava mukana arkisissa kamppailuissa työpaikoilla, oppilaitoksissa ja asuinalueilla.

Vasemmisto kuuntelee, osallistuu, taistelee ja välillä myös juhlii.
Hyvää vappua toverit!

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *