Vasemmisto: Aikaa perheelle ja turvattu toimeentulo

Vasemmisto pohti lauantaina 25.9. Ihan perheestä -seminaarissaan 2010-luvun perhepolitiikkaa. Seminaarista käynnistyi Vasemmiston uuden perhepoliittisen ohjelman valmistelu, jonka tarkoitus on kirkastaa puolueen perhepoliittiset tavoitteet ensi kevään eduskuntavaaleihin. Seminaarissa pohdittiin 2010-luvun perhettä: keitä siihen kuuluu? Keitä perhepolitiikka koskee ja miten? Seminaarissa purettiin äitimyyttiä, perehdyttiin paljon puhuttuun 6+6+6 malliin ja pohdittiin myös ylisukupolvisia hoivamalleja. Seminaarin avauspuheenvuorossa pohdin Vasemmiston perhepoliittisen työryhmän puheenjohtajana sitä, mitä on vasemmistolainen perhepolitiikka.

Valinnan mahdollisuus kaikille, ei vain rikkaille

Perheille pitää Vasemmiston perheryhmän mielestä antaa aito valinnan mahdollisuus päättää lapsen hoidosta riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Väestöliiton tällä viikolla julkaistu Perhebarometri kertoo tämän olevan myös pienten lasten vanhempien toive. He haluavat hoitaa lapsensa kotona ja viettää muutenkin enemmän aikaa perheen kanssa. Vasemmiston lähtökohta on, että siihen pitäisi olla mahdollisuus muillakin kuin rikkailla.

Vasemmisto ajaa perhepolitiikkaa, jossa huomioidaan perheiden toimeentulon kysymykset ja pyrkimys tasa-arvoon sekä kotona että työelämässä. Perhepolitiikka mahdollistaa äitien työssäkäynnin ja antaa isille oikeuden aikaan lasten kanssa. Se tarkoittaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä lapsiperheiden palveluiden kehittämistä. Vasemmisto haluaa ottaa huomioon myös yksinhuoltajat ja sateenkaariperheet. Vasemmistolle erittäin tärkeää on myös lapsiperheiden köyhyyden poistaminen.

6+6+6 ja perhevapaarahasto

Vanhemmuuden kustannukset jakautuvat epätasaisesti eri alojen ja eri työnantajien kesken. Erityisen merkittäviä vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset ovat pientyönantajille, sekä esimerkiksi palvelualoille, joilla työskentelee paljon nuoria naisia. Kulujen nykyinen kohdentuminen johtaa nuorten naisten syrjintään työmarkkinoilla. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisesti kaikkien alojen työnantajien kesken uuden perhevapaarahaston avulla.

Vasemmisto kannattaa 6+6+6 -mallia, jossa nykyinen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa yhdistetään 18 kuukauden vanhempainvapaaksi, joka koostuu kolmesta kuuden kuukauden jaksosta, joista molemmille vanhemmille kuuluu yksi jakso, ja yksi jakso on jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla. Yksinhuoltajaperheessä ainoa vanhempi voi pitää kaikki 18 kuukautta.

Vanhempainrahojen ja kotihoidontuen korotus

Väestöliiton perhebarometrissä tärkeimmiksi uudistuksiksi lapsiperheiden tukemisessa nousivat joustavien työaikaratkaisujen lisääminen pienten lasten vanhemmille, osa-aikatyömahdollisuuksien parantaminen ja kotihoidon tuen korottaminen. Tätä mieltä on myös Vasemmisto. Valintojen tekemisen mahdollisuus ei saa riippua kukkaron paksuudesta.

Sekä pienimmät vanhempainrahat että myös kotihoidontuki tulee korottaa 750 euroon, jotta vanhemmilla on todellinen mahdollisuus valita alle 3-vuotiaalle lapselle perheen tilanteeseen parhaiten sopiva hoitomuoto, olipa se sitten päivähoito tai kotihoito.

Työajan lyhentäminen, aikaa perheelle

Vasemmiston tavoiteohjelmassa on myös esitetty työn jakamista työaikaa lyhentämällä. Se toisi lisää aikaa perheelle, hyvinvoinnille ja harrastuksille. Vasemmiston perhepoliittisen työryhmän puheenjohtajana kannatan ehdotusta lämpimästi. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja vanhempien työajan lyhentäminen on myös lapsen etu. Lapsella on oikeus vanhempiensa aikaan.

Työn jakaminen työaikaa lyhentämällä edellyttää eri aloja varten joustavia malleja. On esitetty esimerkiksi kuuden tunnin työpäivää, nelipäiväistä työviikkoa, vastikevapaita tai lomien pidentämistä. Näin saataisiin töitä ja toimeentuloa työttömille sekä enemmän vapaa-aikaa nyt ylipitkien työpäivien kanssa uupuville. Työn jakaminen työaikaa lyhentämällä kytkeytyy työväenliikkeen perinteisiin vaatimuksiin ja myös Vasemmiston aiempiin kamppailuilla hankittuihin saavutuksiin. Elämän ei tule olla vain työntekoa varten, vaan meillä tulee olla riittävästi aikaa myös perheelle, ystäville ja itsemme kehittämiselle.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *