Vasemmistonaiset: Ikänaisten köyhyyteen puututtava

Vanhukset eivät ole resurssirasite, loppusijoitustaan odottava menoerä kuntien talouskriisissä. Ikänaiset ovat uusintaneet ja hoitaneet työvoiman ja rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa monin tavoin. Vasemmistonaisten mielestä ikänaisten köyhyys on osoitus käsittämättömästä kiittämättömyydestä, sydämettömyydestä ja arvovajeesta.

Valtiovallan on lisättävä resursseja ikääntyvien ja vanhojen naisten köyhyyden ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Vasemmistonaiset vaatii valtiovaltaa toteuttamaan pikaisesti vanhuspalvelulain, jossa tunnustettaisiin ikäihmisten subjektiiviset oikeudet hoivapalveluihin ja parannettaisiin heidän oikeusturvaansa.

Ikääntyvät naiset tarvitsevat riittävän taloudellisen turvan asumisen ja jokapäiväisten menojensa kattamiseen. Ikänaisten köyhyys on arvioitu jopa kolminkertaiseksi ikämiehiin verrattuna.

Kunnallisten palveluiden yksityistäminen heikentää erityisesti pienituloisten ikänaisten toimeentuloa. Yksityisten hoitolaitosten maksut ovat niin korkeita, että vain harvoilla on mahdollisuus niihin. Vasemmistonaiset muistuttaa, että terveyskeskusten on toimittava yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien hengessä, eivätkä ne saa valikoida asiakkaitaan kermankuorintaperiaatteella.

Palvelujen pilkkomisen ja markkinaistamisen sijaan sosiaalipalveluja on kehitettävä kokonaisvaltaisesti ja huomioiden yksilölliset, muuttuvat tarpeet. Vanhuspalveluita kilpailutettaessa on vaadittava samanlaista tilaajavastuuta kuin rakentamisen yhteydessä.

Vasemmistonaisten mielestä on järkevintä kunnan omien palvelujen kehittäminen: kunnan oma toiminta on parhaimmillaan osoittautunut ulkoistamista ja yksityistämistä alueellisesti yhdenvertaisemmaksi, turvallisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi palvelujentuottamisen tavaksi.

Vasemmistonaiset vaatii kuntien valtionosuuksien parantamista, jotta välttämättömät palvelut voidaan taata tasapuolisesti kautta maan. Samoin vaadimme eläkkeiden nostamista muiden Pohjoismaiden tasolle, eläkkeensaajien asumistuen parantamista, parempia lääkekorvauksia ja maksukattoa laitoshoidolle. Suurella osalla ikäihmisistä on itse asiassa myös oikeus toimeentulotukeen, mutta kynnys tukien hakemiseen on heillä usein muita korkeampi.

Köyhyysriski on iäkkäämmillä suurempi kuin nuorilla. Euroopassa erityisen suureksi on todettu suomalaisten, yli 75-vuotiaiden yksinäisten naisten vaara pudota köyhyysrajan alapuolelle.

Monet suomalaisnaisista ovat elämänsä aikana joutuneet työskentelemään pienemmällä palkalla kuin miehet. Myös osa-aikatyöt ja mahdolliset palkattomat työt lasten, vanhenevien omaisten tai perheyritysten parissa ovat naisille tyypillisempiä kuin miehille. Muun muassa näistä syistä naisten työeläke jää usein pieneksi.

Tällä hetkellä valtion politiikka ja sen myötä kuntien toiminta keskittyvät yritysten eduista huolehtimiseen, eivät vanhusten hoivan oikeudenmukaiseen kehittämiseen. Vasemmistonaisten mielestä puolustuskyvyttömien ihmisten rahastusta ei saa enää suvaita yrittämisen, tuottavuuden ja valinnanvapauden nimissä.

(Vasemmistonaisten kannanotto 21.11.2010 valtakunnallisen kokouksensa ja järjestön 20-vuotisjuhlien yhteydessä)

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *