Asuminen on perusoikeus

Tuli sytytettiin symbolisoimaan asunnottomuutta asunnottomien yön tapahtumassa Keravalla. Kuva: Riitta Törmänen
Tuli sytytettiin symbolisoimaan asunnottomuutta asunnottomien yön tapahtumassa Keravalla. Kuva: Riitta Törmänen

Asunnottomuutta on kitketty Suomesta vuosikymmeniä erilaisilla asunnottomuusohjelmilla. Ne ovat tehonneet, sillä asunnottomien määrä on puolittunut 1980-luvulta. Nyt asunnottomia on Suomessa noin 8.000.

Asunnottomuutta ehkäisee myös se, että panostetaan hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen, mukaan lukien ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö. Ongelmiin pitää puuttua jo ennen kuin asunto menetetään. Siksi ennaltaehkäisyn ja esimerkiksi asumisneuvonnan roolia pitää vahvistaa.

Työssäni Vuokralaiset ry:ssä törmään jatkuvasti siihen, että tällä hetkellä riski joutua asunnottomaksi koskettaa yhä useampaa pieni- ja keskituloista erityisesti pääkaupunkiseudulla. Se johtuu korkeaksi kohonneesta vuokratasosta ja kohtuuhintaisten asuntojen puutteesta. Yhden kaikkein haavoittuvimmista ryhmistä muodostavat pienituloiset yksineläjät.

Varsinkin nuorten ja maahanmuuttajien tilanne on huolestuttava. ARA:n tilastojen mukaan vuonna 2015 lähes neljännes yksinelävistä asunnottomista oli alle 25-vuotiaita nuoria ja yli neljännes maahanmuuttajia. Sekä nuorten asunnottomuudelle, että maahanmuuttajien asunnottomuudelle tyypillistä on ns. piiloasunnottomuus, joka ei näy tilastoissa.

Asunto on yksi toimivan arjen perusasioista. Ilman pysyvää kotia on erittäin vaikea keskittyä opiskeluun tai työntekoon. Entistä tehokkaampi asunnottomuuden ennaltaehkäisy vähentäisi riskiä yhteiskunnan marginaaliin ajautumisesta ja säästäisi näin yhteiskunnan resursseja pitkällä tähtäimellä.

Vaikka asuntopula ja asumisen kalleus ovat pitkään tiedossa olleita ongelmia, konkreettiset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat vuodesta toiseen riittämättömiä. Viime kädessä kyse on poliittisesta tahdosta sekä kuntatasolla että eduskunnassa.

Viimeistään nyt tarvitaan vastuullista asuntopolitiikkaa, jotta kestämätön tilanne vuokra-asuntomarkkinoilla saadaan purettua.

Asuminen kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Markkinat eivät tätä oikeutta takaa, joten vastuu asunto-oloista on kunnilla, joiden pitää osoittaa asunto niille, jotka eivät omin voimin pysty hankkimaan asuntoa. Päävastuu kohtuuhintaisesta vuokra-asuntorakennuttamisesta kuuluu kuntien vuokrataloyhtiöille ja kuntapäättäjille.

Tärkeintä ongelman korjaamiseksi on riittävä asuntorakentaminen. Markkinaohjattu asuntopolitiikka ja liian vähäinen sosiaalinen vuokra-asuntotuotanto ovat viime vuosina kasvattaneet asumiskustannukset kohtuuttomiksi. Kunnilta pitää edellyttää kaavoituksessa ja asuntotuotannossa korkeampaa asumismenoiltaan säännellyn asuntotuotannon osuutta, vähintään 30 %.

Asuntopolitiikan tulee taata kohtuuhintainen ja laadukas asuminen kaikille. Vasemmistoliitto on esittänyt eduskunnassa asumistakuulakia, jolla jatkossa taattaisiin jokaiselle oikeus turvalliseen, kohtuuhintaiseen asuntoon.

17.10.2016 Keravan ja Tuusulan Asunnottomien yössä

 

Pia Lohikoski

Keravan kaupunginhallituksen jäsen

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *