Hallituksen esityksessä ei toteudu Sote-uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista yksikään

Vasemmistoliiton maakuntavaltuustoryhmän mielestä valinnanvapauslakiesityksen luonnoksessa ei toteudu SOTE-uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista yksikään.

Hallituksen esitys ei kavenna väestön terveys- ja hyvinvointieroja. Riskinä on myös asiakasmaksujen kasvu, mikä toteutuessaan uhkaa entisestään kasvattaa terveyseroja, kun vähävaraisilla ei ole varaa hakeutua tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Parasta lakiesityksessä on lähinnä se, että asiantuntijoiden kritisoima pakkoyhtiöittäminen on vedetty pois perustuslakivaliokunnan erinomaisesti perustellun lausunnon takia.

Surkeaa lakiesityksessä on se, että SOTE-keskukset on typistetty terveyskeskuksiksi ja se, että verovaroin tuotettu terveydenhuoltomme on haluttu laajasti avata yksityisille markkinoille ja mahdollisesti jopa veroparatiisiyhtiöille.

Uudistuksesta seuraisi mm. sopeutustoimia ja tuotannon hajanaisuutta, jotka uhkaavat heikentää paljon palveluja tarvitsevien hoidon saatavuutta ja laatua.
TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN

Hallituksen esitys ei huomioi rakenteellista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, eikä ehkäisevää sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä.

Ns. valinnanvapausmalli hankaloittaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen vaadittavia yhteiskunnallisen tason toimia, sillä yksityisille toimijoille on vaikeaa ellei mahdotonta antaa velvoitetta vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin.

Kun palveluiden tuotanto pirstoutuu usealle eri toimijalle, hajaantuu myös tieto ihmisten elinolosuhteista, hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista yhteiskunnallisista tekijöistä, mikä taas vaikeuttaa kokonaisvaltaista vaikuttamista ja ennaltaehkäisevää työtä.
ASIAKASSETELIT

Vakavimmat ongelmat liittyvät asiakassetelin laajaan käyttöön. Lausuntokierroksella olevassa valinnanvapausesityksessä asiakasseteleitä on tarkoitus ottaa käyttöön laajasti ja vieläpä maakuntia velvoittavasti.

Asiakasseteleissä on erittäin suuri riski, että ihmisiä aletaan valikoida taloudellisen ja sosiaalisen aseman tai yritysten voitontavoittelun määräämien intressien perusteella. Tämä saattaa pahimmillaan kannustaa rahan ehdoilla tapahtuvaan ihmisten alihoitoon tai ylihoitoon.

Tällöin ei oikeasti olekaan kyse kansalaisten valinnanvapaudesta, vaan terveysbisneksen valinnanvapaudesta, jota voidaan oikeutetusti kutsua yritysten kermankuorinnaksi.
ERIKOISSAIRAANHOITO

Sairaaloiden päivystysvalmius tai kiireellisen hoidon saatavuus ei saa vaarantua sen perusteella, että julkista toimintaa halutaan hallituksen ideologisista tavoitteista johtuen markkinaehtoistaa ja avata yksityisille yrityksille.

Lainsäädännöllä ei saa rajoittaa maakunnan itsemääräämisoikeutta esimerkiksi erikoissairaanhoidon järjestämisessä.

Valinnanvapauden ulottaminen esitetyssä muodossa erikoissairaanhoitoon vaarantaisi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n antaman lausunnon mukaan vakavasti sairaiden potilaiden hoidon saatavuuden ja laadun.

Laajalla asiakassetelien käytöllä olisi kohtalokkaat seuraukset sairaaloiden päivystystoiminnalle.

Lakiesityksestä voisi seurata, että Uudenmaan maakunta olisi pakotettu lopettamaan toiminnan Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloissa, koska niissä loppuisi päivystystoiminta kokonaan.

Uudellamaalla olisi tarjolla erikoissairaanhoidon päivystyspalveluja ainoastaan pääkaupunkiseudulla. Näin ei saa antaa tapahtua.

HUSin mukaan valinnanvapauden seurauksena kustannukset kasvaisivat tuntuvasti, vaikka alun perin sote-uudistuksella tavoiteltiin kustannusten säästöjä.
LAKILUONNOS ON HYLÄTTÄVÄ

Uudenmaan maakuntavaltuuston vasemmistoliittolaisten mielestä hallituksen valinnanvapausesitystä ei tällaisenaan voi hyväksyä.

Yhdymme useimpien asiantuntijoiden, suurten kaupunkien, HUS:n ja lukuisten SOTE-alan järjestöjen lausuntojen kritiikkiin.

Maakuntavaltuustoryhmämme on harmissaan siitä, että maakuntavaltuusto ei päätä lausunnosta, vaan ainoastaan käy siitä lähetekeskustelua. Mielestämme päätös asiasta olisi kuulunut valtuustolle.

Uudenmaan liiton lausuntoluonnoksen lähes kaikkia kohtia tulee mielestämme muuttaa kriittisemmiksi. Tarkemmat konkreettiset ehdotukset tulee tekemään maakuntahallituksen jäsenemme.

Uudenmaan liiton tulee Vasemmistoliiton maakuntavaltuustoryhmän mielestä vaatia lausunnossaan katastrofaalisen huonon lakiluonnoksen hylkäämistä nykymuodossaan sekä sen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi parlamentaarisesti ja asiantuntijoiden tuella.

 

Pia Lohikoski, puheenjohtaja
Vasemmistoliiton maakuntavaltuustoryhmä
Maakuntavaltuusto / Uudenmaan liitto

Ryhmäpuhe 5.12.2017 maakuntavaltuustossa

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *