Kanniston koulu, juupas eipäs

Jo on aikoihin eletty. Luin hämmästyksekseni 19.5.2009 Keski-Uusimaasta jutun, jossa esiintyi Kanniston koulun lakkauttamiseen liittyen virheellisiä väittämiä. Artikkeli liittyi Kanniston koulun vuokraamiseen Keravan kristilliselle koululle ja siihen, että kristillinen koulu olisi näillä näkymin uuden opetusluvan saatuaan ehkä muuttamassa Järvenpäähän.

Jutussa oli haastateltu Keravan koulutusjohtaja Tiina Larssonia, jonka mielestä Kanniston koulun lakkauttamisesta tehtyä päätöstä ei ole syytä pyörtää. Larssonin mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta on jo aiemmin tehnyt lainvoimaisen päätöksen siitä, että Kanniston koulu tyhjennetään oppilaista viimeistään syksyllä 2010. Tämä ei pidä paikkaansa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 8.4.2009 Kanniston koulun lakkauttamisasiaa. Lautakunta päätyi esittelijänä toimineen Larssonin kannan vastaisesti siihen, että Kanniston koulua ei lakkauteta. Asian voi kuka vain tarkastaa lautakunnan pöytäkirjasta, joka löytyy kaupungin nettisivuilta.

Virastopäällikkö Larsson esitti tuolloin lautakunnan kokoukselle, että päättäisimme siirtää kaupungin järjestämän perusopetuksen Kanniston koulusta Savion ja Killan kouluihin joko 1.8.2009 jos Keravan kristillinen koulu vuokraa Kanniston tilat päiväkoti- ja perusopetuskäyttöön, tai 1.8.2010 joka tapauksessa.

Lautakunnan kokouksessa Niina Saarinen esitti Hanna Rautamiehen kannattamana, ettei Kanniston koulua lakkauteta. Äänestyksessä Niina Saarisen muutosehdotus sai 7 ääntä (Saarinen, Kaperi, Lohikoski, Puurula, Rautamies, Savolainen, Silvander) ja esittelijän ehdotus  6 ääntä (Vuorenpää, Forstén, Jävenpää, Linros, Nurmi, Riikonen). Lautakunta siis päätti kokouksessaan 8.4.2009, että Kanniston koulua ei lakkauteta, eikä päätökseen
kytkeytynyt mitään muitakaan vuosia koskevia alaviitteitä.

Kaupunginhallitus puolestaan päätti 27.4.2009 pitämässään kokouksessa kävellä lautakuntamme päätöksen yli ja lakkauttaa Kanniston koulun sekä tarjota sen tilat Keravan kristillisen koulun vuokrattavaksi. Kaupunginhallituksen päätös syntyi kokoomuksen esityksestä kaupunginjohtajan käytettyä ensin otto-oikeuttaan lautakuntamme päätökseen. Kaupunginhallituksessa vasemmiston ja demareiden edustajat olivat esittäneet asian palauttamista valmisteluun, koska päätöksen taustaksi tarjotut laskelmat olivat puutteelliset. Koulun lakkauttamispäätös on herättänyt ymmärrettävää vastustusta Kanniston suunnalla, mutta myös kaupunginhallituksen kokouksen menettelytapoja on kritisoitu. Lisäksi tämä kunnallisen perusopetuksen kyseenalainen yksityistämispäätös on ensimmäisiä laatuaan koko Suomessa.

Keravan kaupunginvaltuuston enemmistö (28 valtuutettua 51:stä) kuitenkin vaati 11.5.2009
kokouksessaan, että ajantasaiseksi päivitetty kouluverkkoselvitys tuodaan valtuuston
käsiteltäväksi kiireellisenä. Lisäksi me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut
katsoimme, että ennen kouluverkkoselvityksen hyväksymistä valtuustossa kaikista siihen
liittyvistä toimeenpanoista tulee pidättäytyä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
Keravan kaupunginhallitus voisi vetää poliittiset johtopäätökset valtuuston enemmistön
tahdon mukaisesti ja perua itse päätöksensä Kanniston koulun lakkauttamiseksi. Tähän
kaupunginhallituksella on mahdollisuus muun muassa silloin, kun se joutuu käsittelemään
Kanniston koulun lakkauttamispäätökseen kohdistuvia oikaisuvaatimuksia. Ilman
oikaisuvaatimusten käsittelyä ei kaupunginhallituksenkaan päätös tietääkseni ole
lainvoimainen.

Keravan kouluverkkoselvitys on kokonaisuudessaan tulossa ensi viikolla päivitettynä
käsittelyyn lautakuntaamme ja sitten ilmeisesti viimein kesäkuun valtuustoon
päätettäväksi. Meidän päättäjien tulee varmistaa päivitetyn kouluverkkoselvityksen
laatutekijät ja vaikutukset pidemmällä aikavälillä. On vältettävä tekemästä lyhytnäköisiä
esityksiä lähikoulujen tulevaisuuden suhteen nykyisen hetkellisesti heikomman
taloustilanteen tai tämän vuoden pienten oppilasmäärien perusteella. On katsottava
asioita pidemmällä perspektiivillä ja etsittävä ratkaisuja jotka kestävät päivänvaloa
vielä 10-20 vuodenkin kuluttua. On huomioitava koulumatkojen pituuksien lisäksi myös
luokkakokojen vaikutukset pienten koululaisten opintaipaleeseen. Meidän on huomioitava
kasvuun kääntyneen syntyvyyden sekä kaavoituksen, muuttoliikkeen ja vanhempienkin
asuinalueiden käynnissä olevan sukupolvenmuutoksen vaikutukset Keravan koulutilojen
tarpeisiin.

Jaa:

2 kommenttia artikkeliin “Kanniston koulu, juupas eipäs

  1. Esa Mattsson

    Tiina Larssonin näkemykset kunnallisdemokratiasta (ko. haastattelu Keskarissa) on asia, joka pitää nostaa valtuutettujen toimesta esille. Jos keskeisessä asemassa oleva kunnan virkamies antaa väärää tietoa lautakunnan päätöksistä julkisuudessa, hän syyllistyy virkavirheeseen. Toinen kohta johon kiinnitin huomiota, oli hänen täysin absurdi väite valtuuston asemasta ja mahdollisuuksista päättää kunnan asioista. Pyydänkin Keravalla opettavia kollegoitani antamaan Larssonille tukiopetusta yhteiskuntaopissa perustuslain ja kuntalain osalta. Aion tiedustella eduskunnan oikeusasiamiehen kantaa Larssonin näkemyksiin, jotka hän esittää Keravan virkamiehenä ei yksityishenkilönä. Keravan kaupungin strategiaan kuuluu oleellisena osana asiakaslähtöisyys (yritys- ja markkinointisanastoa) – mikä jo käsitteenä ei sovellu julkiselle puolelle. Larssonin esiintyminen Sompion koululla huhtikuun lopulla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa ko. koulutusjohtaja esiintyi kuntalaisia siis ”asiakkaita” kohtaan ylimielisesti ja aliarvioiden heidän tietämystään oikeuksistaan kunnallisessa demokratiassa.

  2. Pia Lohikoski Artikkelin kirjoittaja

    Kiitos viestistäsi. Hyvä analyysi. Odotan mielenkiinnolla mitä oikeusasiamies sinulle vastaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *