Tukirahat mieluummin erityisryhmien asuntotuotantoon kuin yksityisille sijoittajille

Asunto on ihmisen perusoikeus ja asuntopolitiikan päämääränä tulee olla taata kohtuuhintainen ja laadukas asunto kaikille. 

Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla asumisen kalleus sekä asuntojen riittämättömyys hankaloittaa ihmisten elämää: monilla asuminen vie tuloista aivan liian suuren osan. 

Hallitusohjelmassa linjasimme, että asumisen hintaa halutaan alentaa. Tämä hallituksen esitys on ensimmäinen konkreettinen askel siihen suuntaan.

Lakiesitys parantaa erityisesti nuorten ja opiskelijoiden asemaa asuntomarkkinoilla, mikä on tärkeää. 

Tämän päivän nuoret kasvavat ja itsenäistyvät maailmassa, joka on monella tapaa vaikeaselkoisempi ja epävarmempi kuin ennen. Meidän politiikkojen on tärkeää luoda nuorille toivoa paremmasta huomisesta ja luoda puitteet heille aloittaa oma itsenäinen elämäänsä ilman ylimääräistä pelkoa tulevaisuudesta.

Juuri nuorille sekä opiskelijoille ja muille erityisryhmille tarvitaan markkinaehtoisen rakentamisen ohella myös valtion tukemaa asuntorakentamista. 

Markkinat eivät kykene toteuttamaan tavoitteellista asuntopoliittista suunnittelua ja ohjausta, minkä tarkoituksena tulee olla laadukkaan asunnon takaaminen kaikille elämän lähtökohdista huolimatta.

Tällä hetkellä suurin osa itsenäisistä 18-29 vuotiaista nuorista asuu vuokralla ja pääkaupunkiseudulla osuus on jopa neljä viides osaa. 

Suurin osa asuu vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa, esimerkiksi yliopisto-opiskelijoista vain kolmannes asuu opiskelija-asunnoissa ja ammattikorkeakouluopiskelijoista vain viidennes, koska edullisempia opiskelija-asuntoja ei riitä kaikille. 

Selvitysten mukaan korkea vuokrataso kasvukeskuksissa heikentää opiskelijoiden ja nuorten sosioekonomista asemaa ja pidentää opiskeluaikoja, mikä vaikeuttaa entisestään työvoiman saatavuutta.

Nuoriso- ja opiskelija-asuntoja tarvitaan erityisesti kasvukeskuksissa ja kehyskunnissa. Ympäristöministeriön teettämien selvitysten mukaan juuri investointituki on todettu vaikuttavaksi tueksi, joka lisää kohtuuhintaisten ja laadukkaiden asuntojen tuotantoa erityisryhmille, kuten nuorille ja opiskelijoille. 

Suurempi investointiavustus myös pienentää kohteen rahoitusmenoja ja laskee siten kohteen asukkailta perittäviä vuokria, mikä samalla pienentää valtion asumistukimenoja. 

On syytä kiinnittää myös erityistä huomiota kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien nuorten, kuten esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon asiakasnuorten asumisen riittävään tukemiseen. 

Lisäksi on tärkeää seurata investointiavustusvaltuuden riittävyyttä, jotta kaikkien erityisryhmien asuntotarpeista voidaan huolehtia tasapuolisesti.  

Esitykseen annetuissa lausunnoissa muun muassa Kuntaliitto nostaa esiin mahdollisuuden hyödyntää alinta investointiavustusten tukiluokkaa myös ikääntyneiden asuntotarjonnan, kuten senioritalojen, lisäämiseen. Niillekin on tarvetta, sillä eläkeläisissä on opiskelijoiden tavoin erittäin pienituloista väkeä.

Tällä hetkellä on nurinkurista, että käytämme asumistukeen moninkertaisesti enemmän rahaa kuin kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon. Olisi parempi käyttää raha edullisten asuntojen tuotantoon kuin tukea asumistuen kautta sijoitusasuntojen omistajia.

Tuetun rakentamisen hyödyt eivät rajoitu ainoastaan sosiaalisiin edistysaskeliin. Investointituella voi olla myös epäsuoria ilmastovaikutuksia, kun energiatehokkuutta edistetään perusparannusten yhteydessä, vajaakäytössä olevia kiinteistöjä otetaan käyttöön ja opiskelija-asuntoja rakennetaan hyvien julkisten kulkuyhteyksien varteen. 

Asuntopolitiikkaa ei voida erottaa muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä, jossa ilmastonmuutoksen torjunta on prioriteettilistan kärjessä.

Ilman julkisen vallan koordinaatioita ei voida toteuttaa asuntorakentamista, joka takaa sellaisen rakentamisen laadun ja hinnan, jonka myös pienituloiset ja hauraassa asemassa olevat asukkaat ansaitsevat. 

Hallituksen esitys vie asuntopolitiikkaa oikeaan suuntaan.

(Puhe pidetty eduskunnan täysistunnossa 11.9.2019)

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *