Väännön tulos: Lautakunta pyytää budjettiraamiin lisärahaa

Tänä iltana Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnassa käytiin kuuma taisto vuoden 2010 budjettiraamista ja meille annetuista tiukoista leikkaustavoitteista. Tiedossa oli, että raamiin päästäksemme joudumme keksimään, kuinka katamme puuttuvat 407 000 euroa.

Me vasemmistossa olemme linjanneet, että mieluummin korotetaan verotusta ja säilytetään palvelut. Ei ole oikein laittaa lapsia laman maksajiksi. Koska politiikka on kuitenkin politiikkaa, on valtuusto- ja kaupunginhallitustasolla väännetty oikeiston ja vasemmiston välillä siitä, kuinka paljon veroprosenttia voidaan nostaa ja minkä verran palveluista on laman aikana pakko karsia. Pahimmat kokoomuksen suunnalta väläytetyt mielipiteet ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajan suulla vaatineet kovia palvelutason karsintoja, henkilökunnan lomautuksia ja palveluiden rakenneuudistuksia mm. yksityistämistä lisäämällä. Nyt näyttää siltä, että olemme nämä valtuuston suurimman puolueen kovan linjan esitykset onnistuneet välttämään.

Tänään lautakunnassa neuvoteltiin kiivaasti kahden esityksen väliltä. Pohjana oli virastopäällikön esitys, joka lähti 407 000 euron leikkauksista. Sen lisäksi oli minun tekemäni lisärahaesitys, jota olivat luvanneet kannattaa ainakin vihreät ja kristilliset. Demarit puolestaan häilyivät minun esitykseni, ja siitä kokoomuksen viime tipassa tänään omalla tahollaan muokkaaman vähemmän rahaa pyytävän lisärahaesityksen välilä.

Lopputulokseen täytyy olla tyytyväinen. Vaikka kokouksen yhteydessä pidetyissä neuvotteluissa minulla ainakin keitti jo hieman yli, niin lopulta saimme yksimielisen kompromissiesityksen aikaan, ja mielestäni tällä esityksellä vältymme tekemästä kaikkein pahimpia leikkauksia.

Paperi pohjaa siis esitykseen, jonka olin kirjoittanut ryhmätyön tuloksena vihreiden ja kristillisten valtuuttamana lautakunnan talousseminaarityöskentelyn pohjalta. Neuvottelujen kuluessa esitystä muutettiin joiltain osin, ja se laitettiin sekä minun että lautakunnan kokoomuslaisen puheenjohtajan yhteisenä esityksenä käsittelyyn. Joidenkin mielestä oli lapsellista, että halusin pohjapaperin tekijöiden nimet siihen näkyviin, mutta koin, että jos olen yökaupalla vääntänyt esitykseen laskelmia ja tekstejä, olen ansainnut saada myös nimeni näkyviin siinä missä kiistan toinenkin osapuoli oli sen nimiinsä halukas ottamaan. Niin tai näin, koen taistelun kannattaneen ja taidamme kaikki olla tässä voittajia. Parastahan olisi, jos mitään leikkauksia ei jouduttaisi tekemään, mutta se ei tässä taloudellisessa tilanteessa ja valtuuston nykyisillä poliittisilla voimasuhteilla ole mahdollista.

Mikäli lautakunnan hyväksymä yksimielinen esityksemme saa vastakaikua kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, voimme koko porukka yli puoluerajojen olla kokea onnistuneemme siinä, että olemme löytäneet yhteisen tahtotilan olla leikkaamatta  perusopetuksesta sekä päivähoidon ja koulujen tärkeistä avustajaresursseista. Jouduin hieman itse tinkimään kannastani taideoppilaitosten tuen suhteen, kun en olisi sieltä halunnut leikata lainkaan, mutta kompromissina päädyimme vain pienentämään alkuperäistä virastopäällikön leikkausesitystä.

KOMPROMISSINA SYNTYNYT ESITYS, JOKA KIRJATTIIN LAUTAKUNNAN YKSIMIELISENÄ PÄÄTÖKSENÄ:

Mielestämme on epärealistista kasvatus- ja opetustoimen työn luonteen huomioiden tehdä niin suuria henkilöstön vähennyksiä (38 henkilötyövuotta vuosien 2010 – 2012 aikana), joita nyt lautakunnallemme budjettiraamin käsittelyn yhteydessä on esitetty kaupunginhallituksen hyväksymässä henkilöstöohjelmassa.

Henkilöstöohjelman laskennassa perusteena käytetty palkkasumma on epäoikeudenmukainen kriteeri työvoimavaltaisia toimialoja kohtaan, etenkin kasvatus- ja opetustointa kohtaan, jossa kunnan omaa henkilökuntaa on enemmän ja ostopalvelujen osuuden pienemmästä määrästä johtuen oma palkkasumma on muita virastoja selvästi suurempi.

Katsomme, että mahdollisimman vähin vaurioin ja palvelutasoa liikaa laskematta olemme valmiita hyväksymään kasvatus- ja opetustoimelle annetusta 407 000 euron leikkauslistasta seuraavat:

Henkilöstöohjelmaa koskien hyväksymme 60 000 euron supistukset, joka sisältää:

– 10 000 Aikuislukion tuntikehysleikkaus

– 25 000 Varhaiskasvatuksen loma-ajan toiminnan keskittäminen keskustan 3:n pk:n

– 25 000 Varhaiskasvatuksen rekrytoinnin ajoitusten ja sijaisten käytön vähentäminen.

Sekä muista leikkaustoimenpiteistä hyväksymme  140 000 euron supistukset, joka sisältää:

– 60 000 vapaaehtoinen lomarahan vaihto

– 22 000 päivähoitopaikkojen keskittäminen

– 10 000 tilakustannussäästö, viraston muutto

– 28 000 hallinnon säästöt

– 20 000 taiteen perusopetuksen tuen leikkaus.

Jotta pääsisimme kasvatus- ja opetusvirastolle annettuun budjettiraamiin olemme vakavasti harkiten näin hyväksymässä yhteensä 200 000 euron edestä karsintatoimenpiteitä.

Tämän enempää emme voi hyväksyä leikkauksia, koska käytettävissä olevat keinot on jo käytetty. Kasvatus- ja opetuslautakunta on jo aiemmin tänä vuonna tehnyt useita supistustoimia, mm. leikannut määräaikaisten opettajien kesäajan palkkoja sekä perusopetuksen tuntikehyksiä, ja siksi emme niitä samoja supistuksia voi tehdä enempää opetuksen laadun ja opettajien työmotivaation olennaisesti kärsimättä. Emmekä ole valmiita karsimaan varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen avustajista, jotka ovat lasten syrjäytymistä ennaltaehkäisevä resurssi.

Emme myöskään hyväksy esitetyssä laajuudessa taiteen perusopetuksen tuen leikkausta, sillä Keravan taideoppilaitosten tuen kuntaosuus on jo ennestään naapurikuntia pienempi ja oppilasmaksuosuus on Keravalla jo entuudestaan naapurikuntia korkeampi sekä lukukausimaksut kalliimmat. Mielestämme lasten laadukkaan opetuksen ja hyvien harrastusten tukeminen on kunnan perustoimintaa, jonka merkitys korostuu juuri laman aikana.

Turvataksemme kasvatus- ja opetustoimen talousarvioraamissa pysymisen, pyydämme, että käyttötalouden raamia korotetaan 207 000 eurolla, ja virastopäällikön raamiesityksestä poiketen katamme tuolla summa seuraavat leikkauslistalla olevat kohdat, joita emme ole valmiita hyväksymään:

– 14 000 Yläkoulun tuntikehysleikkaus

– 14 000 Lukion tuntikehyksen leikkaus.

– 34 000 Tuntijaon leikkaaminen alakoulussa valtakunnalliseen minimiin

– 20 000 Opetuksen epäpätevien määräaikaisten kesäajan palkan lisäleikkaus

– 25 000 Taiteen perusopetuksen tuen leikkaus

– 50 000 Perusopetuksen avustavan henkilöstön vähentäminen

– 50 000 Varhaiskasvatuksen avustavan henkilöstön vähentäminen

Olemme valmiita kattamaan tästä puuttuvasta 207 000 euron summasta 50 000 euroa viraston sisältä siten, että kasvatus- ja opetustoimen atk-investointeihin varatusta 100 000 eurosta siirrettäisiin puolet käyttötalouden raamiin, jolloin siirrämme puolet vuodelle 2010 suunnitelluista atk-hankinnoista odottamaan taloudellisesti parempia aikoja.

Välttyäksemme tekemästä kohtuuttomia leikkaustoimenpiteitä, esitämme täten Kasvatus- ja opetustoimen talousarvioraamiin lisättäväksi 157 000.

esittää:

Pia Lohikoski ja Taru Vuorenpää

kannattaa:

Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta kokonaisuudessaan

Jaa:

2 kommenttia artikkeliin “Väännön tulos: Lautakunta pyytää budjettiraamiin lisärahaa

  1. Seppo Pyhälahti

    Toivottavasti saatte veretseisauttavan torjuntavoiton! Tsemppiä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *