Vääntö kunnallisen perhepäivähoidon säilyttämisestä Keravalla

Eilen Keravan valtuustossa käytiin melko tiukka vääntö valtuustoaloitteeni saaman vastauksen pohjalta siitä, luopuuko Kerava kunnallisesta perhepäivähoidosta ja siirtyykö jatkossa käyttämään vain yksityisiä perhepäivähoitajia ostopalveluna.

Vastine ja palautusesitys liittyen valtuustoaloitteeni vastaukseen perhepäivähoidon kehittämisestä Keravalla. 30.1.2012 Keravan kaupunginvaltuusto § 15. Aloitteeni maaliskuulta 2011 piti sisällään ehdotuksen kunnallisten perhepäivähoitajien rekrytoinnin parantamiseen työn ja sopimusehtojen houkuttelevuutta lisäämällä. Ajatus oli löytää apu pitkien päivähoitojonojen purkamiseksi.

Valtuustoaloitteeni saaman vastauksen perusteluissa viitataan perhepäivähoitajien pääsyyn työaikalain piiriin ja sen aiheuttamiin kustannuksiin. Mielestäni on oikein ja kohtuullista, että arvostettua ja tärkeää työtä tekevä pienipalkkainen ryhmä on viimein päässyt normaalin työaikalain piiriin. Perhepäivähoidon käyttöä päiväkotihoidon rinnalla on perusteltu sekä edullisuudella että pienessä ryhmässä tapahtuvan kodinomaisen hoidon sopivuudella pienille lapsille.

Ihmettelenkin, miksi työaikalain muutoksesta seurannut varahoito on Keravalla järjestetty niin kalliisti, kuin vastauksesta ilmenee. Miksi varahoitoa varten on perustettu ryhmäperhepäiväkoteja, eikä sijaisuuksia ole järjestetty edullisemmin esim. toisella perhepäivähoitajalla tai esim. Tampereen malliin, jossa aina yksi perhepäivähoitaja toimii ainoastaan varahoitajana. Moni kunta antaa myös maksuhuojennusta, jos vanhemmat järjestävät itse hoidon perhepäivähoitajan vapaan ajaksi. Kaikkein suurin vaikutus olisi perhepäivähoitajan työajan tasoittumisjakson pituudella, koska käytössä on  KVTS:n mukaan puolen vuoden ja jopa vuoden tasoittumisjaksoja.

Uudistettu työaika on huono perustelu tai jopa vedätys siihen, että kunnallisia perhepäivähoitajia ei enää jatkossa Keravalla olisi. Työnantajakustannukset ulkoistetaan kokonaan työntekijän maksettavaksi, jos kunnallinen perhepäivähoito ajetaan vähitellen eläköitymisten myötä alas ja korvataan jatkossa vain yksityisillä perhepäivähoitajilla. Yksityinen perhepäivähoitaja saa pestin vain talvikaudeksi, hän myös lomailee omalla kustannuksellaan ja sairastaa omalla kustannuksellaan sekä häneltä puuttuvat  työsuhteissa normaalisti mukana olevat työnantajan hoitamat vakuutukset ja eläkemaksut. Kaikki kutsumusta perhepäivähoitajan työhön kokevat eivät koe kutsumusta yrittäjäksi ryhtymiseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen oli vakavasti puutteellinen ja siksi esitin sen palauttamista valmisteluun, koska siinä:

1)        Ei vastata varsinaiseen valtuustoaloitteen kysymykseen, millaisia erityissopimuksia ja malleja muissa kunnissa on käytetty, jotta kunnallisia perhepäivähoitajia saataisiin rekrytoitua lisää ja siten säilytettyä kunnallinen pph mukana palveluvalikossa sekä sen avulla pienennettyä päivähoidon pitkiä jonoja. Ei myöskään esitetä mitään laskelmia, mitä
tällaiset rekrytointia parantavat toimet maksaisivat.

2)         Ei kerrota tai esitetä mitään laskelmia siitä, mitä työaikalain muutoksen aiheuttamat sijaisjärjestelyt maksaisivat, jos ne olisi toteutettu toisin ja jollain muulla kuin kalleimmalla mahdollisella tavalla.

3)        Vastauksessa sanotaan melko suoraan, että Keravalla jatkossa siirrytään pikkuhiljaa käyttämään vain yksityisiä perhepäivähoitajia. Lautakunnassa on kerrottu, että kunnallisia ei enää eläköitymisen myötä rekrytoitaisi. Onko tämä asia, jonka virkamiehet saavat Keravalla omin päin linjata, kun poliittista päätöstä siitä ei tietojeni mukaan ole tehty tai ainakaan ei ole kerrottu missä kokouksessa ja koska näin olisi päätetty?

Kysymys siis kuuluikin, onko valtuustolla poliittinen tahto, että Kerava luopuu kunnallisesta perhepäivähoidosta? Onko valtuustolla poliittinen tahto ulkoistaa kuntapalvelut perinteisistä kunnallisista ammateista yksityisille palveluntuottajille?

 

Esitykseni palautuksesta takaisin valmisteluun hävisi kaupunginvaltuuston äänestyksessä äänin 20-31. Näin ollen Keravan valtuusto valitettavasti siunasi linjauksen, että kunnallinen perhepäivähoito jatkossa korvataan pikkuhiljaa vain yksityisellä ostopalveluperhepäivähoidolla.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *