Säilytetään ekaluokkalaisten into

Jokaisella lapsella on oikeus saada tukea omaan oppimiseen ja oikeus turvalliseen kouluympäristöön, näkee Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski

Uutena kansanedustajana aloittaminen huhtikuussa muistutti tunnelmiltaan sitä, kun aloitti uuden koulun. Jännitti, sai tutustua innokkaana uusiin asioihin ja uusiin ihmisiin. Uusina kouluun ovat tänä syksynä menneet lukuisat peruskoulun ekaluokkalaiset, mutta myös yläkoulun, lukion, ammatillisen oppilaitoksen tai korkeakoulun aloittavat tietävät tunnelman ensimmäisten koulupäivien jännityksestä.  Intoa uuden oppimiseen me kaikki tarvitsemme läpi…

lue lisää