Hyvästi aktiivimalli – kepin sijasta kestävää työllistämistä

Vihdoinkin! Näin ajattelee aktiivimallin purkamisesta moni työtön, joka on joutunut sen leikkureiden uhriksi. Eikä uusia vastaavia leikkureita myöskään kaivata.

Aktiivimalli on tosiasiassa ollut työttömiä passivoiva ja lannistava – aivan erityisen huono päätös nimeään myöten. Aktiivimalli ei huomioi työttömän aktiivisuutta työnhaussa – ei vaikka olisi hakenut 100 työpaikkaa. Malli rankaisee siitä, että työtön ei saa työpaikkaa, vaikka kuinka olisi yrittänyt.

Kepittäminen ei ole työllistämistä.

Aktiivimallin vaikutuksia arvioinut raportti ei pystynyt osoittamaan sille työllisyysvaikutuksia, vaan malli on ollut pitkälti huonommassa työmarkkina-asemassa olevien työttömyysturvaleikkuri.

Malli on kohdellut erityisen epäoikeudenmukaisesti pitkäaikaistyöttömiä, ikääntyneitä työttömiä ja henkilöitä, joilla on puutteellinen työkyky.

Aktiivimallin purkaminen oli Vasemmistoliitolle yksi keskeisimpiä kynnyskysymyksiä hallitusneuvotteluissa.

On todella hienoa, että hallitus todella purkaa aktiivimallin.

Jopa yli 100 000 työttömältä leikattu

Aktiivimalli leikkasi sosiaaliturvaa jopa yli 100 000 työttömältä yhden tarkastelujakson aikana.

Enemmistö myös TE-toimistojen henkilöstöstä pitää aktiivimallia epätarkoituksenmukaisena, eikä usko mallin ehtojen täyttämisen kohentavan työttömän työllistymismahdollisuuksia.

Alusta asti oli tiedossa, että aktiivimallin piiriin joutuvat mm. sairauspäivärahan maksimikeston ylittäneet henkilöt, joilla ei ole työkyvyn puutteiden takia tosiasiallisia mahdollisuuksia täyttää velvoitteita.

Aktiivimallin purkamisessa ei olekaan kyse työllisyydestä, vaan heikossa taloudellisessa asemassa olevien kansalaisten toimeentulosta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta.

Panostukset osaamiseen, työkykyyn ja palkkatukeen ovat kestävää työllisyyspolitiikkaa. Sosiaaliturvaa uudistamalla voidaan raivata esteitä työllistymisen tieltä sen sijaan, että jatkettaisiin tuloksetonta keppipolitiikkaa.

Keppipolitiikan sijaan kestävää ja oikeudenmukaista työllisyyspolitiikkaa

VATT:n loppuraportin mukaan Kelan etuuksia saaneiden työttömien työllistyminen ei ole lisääntynyt.

Ansiosidonnaista päivärahaa saavien työttömien työllistyminen on kasvanut vuoden 2018 alun jälkeen, mutta kyse näyttäisi osittain olevan jo vuoden 2017 puolella alkaneesta trendistä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että aktiivisuusehdon täyttymisessä on ollut ongelmia etenkin Uudellamaalla ja Itä-Suomessa, miehillä, vanhimmissa ikäryhmissä ja lyhyen aikaa Kelan työttömyysetuutta saaneilla. Aktiivisuusehto oli helpompi täyttää aloilla, joissa on tarjolla paljon lyhyitä sijaisuuksia ja osa-aikatyötä.

Tutkimustuloksien pohjalta aktiivimallin tilalle ei tarvita ”korvaavia” toimenpiteitä, koska työllisyysvaikutusta ei pystytty osoittamaan, vaan hallitus valmistelee uusia työllisyystoimia 75 prosentin työllisyysastetavoitetta silmällä pitäen aktiivimallin purkamisesta riippumatta.

Tulokseton keppipolitiikka korvataan kestävällä ja oikeudenmukaisella, aidosti aktivoivalla työllisyyspolitiikalla. Ja hyvä niin.

Puheenvuoro eduskunnassa 12.11.2019

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *