Rahaa avustajiin ja hoivapalveluihin, ei henkilöstövähennyksille

Keravan kaupunginvaltuusto 9.12.2009
Vuoden 2010 talousarvioesitys
Pia Lohikoski (vas.) lisäysesitys budjettiin

Rahaa avustajiin ja hoivapalveluihin, ei henkilöstövähennyksille

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä linjasi, kuten ryhmä on linjannut vuoden aikana sekä valtuuston talousseminaareissa että myös lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa:

kannatamme vapaa-aikatoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja opetustoimen riittävää budjetointia ja lautakuntien pyytämiä raamien korotuksia.

Emme hyväksy kaupungin talouden alibudjetointia. Mielestämme ei ole oikein, että lautakunnat joutuvat tekemään kipeitä karsintoja, leikkaamaan budjettiaan ja heikentämään palveluita, mutta samaan aikaan perustetaan ns. riskirahastoja paikkaamaan taloutta.

Mielestämme veroprosenttia olisi pitänyt korottaa kokonainen 1 prosenttiyksikkö 18 %:sta suoraan 19 %:iin, eikä vain 0,75 prosenttiyksikköä. Tuo 0,25 prosenttiyksikköä suurempi korotus olisi tuntunut keskituloisen palkansaajan kukkarossa noin 5 euron verran kuukaudessa, joka vastaa yhtä kahvilakäyntiä: kahvia ja pullaa.

Tällä 0,25 prosenttiyksikköä suuremmalla korotuksella kaupunki olisi saanut 1,6 miljoonaa euroa, joka olisi voitu käyttää lautakuntien pyytämällä tavalla palveluihin, joita nyt esitettiin leikattavaksi (tai kuten kauniimmin sanotaan sopeuttamistoimiksi annetussa liian tiukassa raamissa pysymiseksi).

Valtuustossa 9.11. tehdyn päätöksen mukaisesti kuntaveroa kertyy nytkin sen verran, että palvelujen heikennyksiä ei todellisuudessa tarvita. Samoin viime valtuustossa päätetystä varsin suuresta kiinteistöveron korotuksesta seuraa, että veron tuotto kasvaa 5,2 miljoonasta eurosta 9,2 miljoonaan euroon eli lisäystä tulee 4 miljoonaa euroa.

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ ESITTI:

Jotta kaupunkilaisten palvelutaso ei heikkenisi ja (kaupungin suurtenkin ryhmien strategioihin hyväksymää) ennalta ehkäisevää toimintaa voitaisiin todellisuudessa toteuttaa esitimme, että talousarvioon lisätään hallituksen esityksen lisäksi vielä seuraavat kohdat.

Kasvatus- ja opetustoimeen Vasemmistoliiton lisäesitys 100 000 €, joka kohdentui nyt leikkausuhan alla oleviin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen avustavan henkilöstön palkkoihin.

Sosiaali- ja terveystoimeen Vasemmistoliiton lisäesitys 1 364 000 €, joka kohdentui omaishoidontukeen, vanhusten päivätoimintaan, mielenterveyskuntoutujien palveluihin, sijaisten palkkaamiseen, hoitotakuussa pysymisen turvaamiseen, suun terveydenhuoltoon, perheneuvolapalvelujen jonojen purkamiseen, vammaispalveluasiakkaiden palveluihin, asumis- ja kuljetuspalveluihin, täyttämättä olevien vakanssien täyttämiseen sekä
sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta hakeville järjestöille.

Lisäksi esitimme, että Helmiinan 8 paikan palauttaminen omaan käyttöön on valmisteltava ja siihen on varattava varat.

Vapaa-aikatoimeen Vasemmistoliiton lisäesitys koski 30 000 € edestä museolle tilittämättä jääneitä valtionapuja (vuodesta 2007 alkaen), jotka tulee maksaa takaisin museolle. Summa oli tarkistettu museotoimelta.

Investointiosioon huomautimme, että nuoriso- ja eläkeläisjärjestöjen tiloja ei saa viedä pois keskustasta. Vapaa-ajan tilojen on oltava hyvin saavutettavissa ja keskeisellä paikalla.

Vasemmistoliitto ei kannata henkilöstön vähennysohjelmaa, tätä ns. henkilöstöohjelmaa, sillä se kohdentuu kipeimmin juuri kasvatus- ja opetustoimeen sekä sosiaali- ja terveystoimeen, joissa tarvitaan tekeviä käsiä. Keravalla tuotetaan jo entuudestaan palvelut kustannustehokkaasti, jopa huomattavasti naapurikuntia pienemmillä resursseilla.

Halusimme turvata, että lautakunnilla olisi käytettävissä ensi vuonna riittävät resurssit hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseen, ja sen varmistamiseksi esitimme budjettiin lisättäväksi yhteensä 1 494 000 euroa.

Esittämääni Vasemmistoliiton valtuustoryhmän lisäysesitystä budjettiin kannatti äänestyksessä 8 valtuutettua ja sitä vastusti 43 valtuutettua.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *