Tärkeitä panostuksia asuntotuotantoon ja Keravan uuteen asemakeskukseen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kiittelee hallituksen tänään julkaisemaa uutta MAL-sopimusta. Tärkeimpinä Lohikoski nostaa esiin panostukset Helsingin seudun asuntotuotantoon sekä iloitsee kotipaikkakuntansa Keravan asemakeskuksen toteutuksesta osana Pääradan parantamishanketta Pasila-Riihimäki-välillä.

– Pidän kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantomäärän kasvattamista korkeiden asuinkustannusten kasvukeskuksiin erittäin tärkeänä asiana, Lohikoski kiittelee.

Lohikoski nostaa tärkeinä toimenpiteinä esiin myös puurakentamisen tukemisen, asunnottomuuden poistamisen sekä asuinalueiden eriytymisen torjumisen. Sopimuksen tavoitteena on myös edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja asuntokannan monipuolisuutta.

Valtio muun muassa osoittaa tavallisille, 40-vuotisille kohtuuhintaisille korkotukivuokra-asunnoille 10 000 euron asuntokohtaista käynnistysavustusta. Puurakenteisille kerrostaloille käynnistysavustusta myönnetään 12 000 euroa asuntoa kohden ensisijaisilla vyöhykkeillä.

Uusi MAL-sopimus luo edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikenneinvestointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Toimenpiteillä muun muassa edistetään vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

– Vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja sitä tukeva liikennejärjestelmä auttavat ilmastonmuutoksen torjumisessa, Lohikoski sanoo.

– Liikenteen osalta olen erittäin tyytyväinen valtion satsauksiin pääradan Pasila-Riihimäki-välille. Mukana on investointina myös kotipaikkakuntani Keravan liityntäpysäköinnin asemakeskushanke, jonka puolesta olen vääntänyt eduskunnassa kovasti, Lohikoski iloitsee.

– Pidän tärkeänä myös Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteelle avaamisen suunnittelun käynnistämistä, joka on hieno tulevaisuuden mahdollisuus lähiliikenteen kehittämiseen uusille rakentuville ja tiivistyville asuinalueille Sipoossa.

– Haluan lisäksi kiittää hallitusta myös neljänteen lisätalousarvioon sisältyvästä kuntien 1,4 miljardin euron tukipaketista, joka helpottaa koronakevään kuntataloudelle aiheuttamia verotulomenetyksiä, sekä lasten ja nuorten tukipaketista, Lohikoski sanoo lopuksi.

Hallituksen tämän vuoden neljäs lisätalousarvioesitys on osa koronavirusepidemian jälkihoitoa, jolla hallitus tukee taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää nousua kriisistä. Lisätalousarvioesityksellä käynnistetään kaikkiaan 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään tukemaan talouden elpymistä.

MAL-sopimus tarkoittaa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Niillä tuetaan kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Lisäksi MAL-sopimusten toimenpiteet tukevat sujuvaa arkea, työmarkkinoiden toimivuutta ja elinkeinoelämän elinvoimaisuutta. Sopimuksessa määritellään tavoitetila Helsingin seudulle 12-vuotisen sopimuskauden ajalle sekä kehityspolku tavoitetilan saavuttamiseksi.

Kuva: Ympäristöministeriö.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *