Valtuuston enemmistö teki 11.5. historiaa Keravalla ja vaati kouluverkkoselvitystä pikaisesti päivitettynä valtuustokäsittelyyn

Tänä iltana Keravan kaupunginvaltuustossa tehtiin historiaa. Yhteistyössä useiden keravalaisten vasemmistoliiton, demareiden ja vihreiden valtuutettujen kanssa kehitelty vaatimus, jonka minä sain tehtäväkseni valmistella ennakkoon keräsi valtuuston kokouksessa taakseen enemmistön Keravan 51:stä kaupunginvaltuutetusta. Asian muotoilun ja siihen liittyvät seikat olin tarkistanut etukäteen neljältä Kuntaliiton juristilta.

Tässä teksti, jonka luettuani sain valtuustolehtereille kokoontuneilta kuntalaisilta suuret suosionosoitukset. Valtuuston kokousta olivat jääneet loppuun saakka seuraamaan mm. lukuisat Kanniston koululaisten vanhemmat, jotka olivat luovuttaneet valtuuston alussa mielenosoituksen saattelemana oman adressinsa Kanniston koulun säilyttämiseksi.

Tunnelma valtuustokokouksen päättyessä oli käsin kosketeltava ja sain todella paljon kiitosta vaatimustekstin valmistelusta ja onnistuneesta nimienkeruusta. Kiitokset oman ryhmäni lisäksi taustatuesta kuuluvat myös mm. Demareiden Airi Reenille ja Vihreiden Eija Kotkavirralle.

VAATIMUS

Vaadimme kaupunginvaltuuston pikaista koollekutsumista Keravan päivitetyn kouluverkkoselvityksen hyväksyttämistä varten

Kuntalaki 54 §
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunta teki vuonna 2007 kouluverkkoselvityksen, jossa tutkittiin mm. Keravan tulevien vuosien koulurakennusten käyttöä. 15.8.2007 lautakunta esitti, että ”Kaupunginvaltuusto päättää Keravan kouluverkosta vielä tänä syksynä.”

Kaupunki ei ole tiedottanut asian käsittelystä 21.8.2007 jälkeen, jolloin tiedotettiin, että kaupunginhallitus keskustelee asiasta.

Selvitystä ei kuitenkaan tuotu tuolloin tai myöhemminkään valtuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallitus on ryhtynyt 27.4.2009 pitämässään kokouksessa selvityksen mukaisiin toimenpiteisiin ilman valtuuston hyväksymää kouluverkkoselvitystä. (Kaupunginhallitus 27.4.2009/171 §)

Me allekirjoittaneet Keravan kaupunginvaltuutetut vaadimme, että ajantasaiseksi päivitetty kouluverkkoselvitys tuodaan valtuuston käsiteltäväksi pikaisesti toukokuun 2009 aikana. Lisäksi katsomme, että ennen kouluverkkoselvityksen hyväksymistä valtuustossa kaikista siihen liittyvistä toimeenpanoista tulee pidättäytyä.

Keravalla 11.5.2009

Pia Lohikoski ja enemmistö Keravan kaupunginvaltuuston 51:stä jäsenestä. Allekirjoituksia oli joko 28 tai 29, tämä täytyy aamulla tarkistaa kaupunginsihteeriltä. Allekirjoitukset jakautuivat seuraavasti:

Koko Vasemmistoliiton ryhmä (4), koko Demariryhmä (15), enemmistö Vihreistä (6/7), koko PS-ryhmä (2), Keskustasta 1/4,  KD-ryhmästä 1/2.

Toivottavasti Keravan kaupunginhallituksen porvarit nyt ymmärtävät vetää poliittiset johtopäätökset valtuuston tahdon mukaisesti ja perua surkean päätöksensä Kanniston koulun lakkauttamisesta ja kunnallisen peruskoulun ennenkuulumattomasta ulkoistamisesta yksityiselle kristilliselle koululle.

Kuntalain mukaisesti ainakin Keravan kouluverkon on kokonaisuudessaan tultava nyt päivitettynä pikaisella aikataululla valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston enemmistö on tahtonsa ilmaissut ja taistelu jatkuu!

Jaa: