Vauhtia hallitusohjelman asuntopoliittisiin toimenpiteisiin

Vaikka hallituksessa ei ole erikseen asuntoministeriä, on asuntopolitiikka liian tärkeää jätettäväksi muiden ympäristöministeriön tehtävien varjoon.

Hallitusneuvotteluissa saimme hallitusohjelmaan kunnianhimoiset kirjaukset asuntopolitiikasta. Toimin vasemmistoliiton pääneuvottelijana asuntopoliittisessa pöydässä ja koen, että uuden hallituksen asuntopoliittisessa linjassa kädenjälkemme näkyy selvästi. 

Tärkeimpinä saavutuksina pidän kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrän kasvattamista, vuokralaisten aseman parantamiseen tähtääviä kirjauksia sekä tavoitteita asunnottomuuden poistamiseksi ja sisäilmaongelmista kärsivien auttamiseksi.

Hallitusohjelman valmistumisen jälkeen olen jäänyt seuraamaan odottavaisin mielin hallituksen toimenpiteitä. 

Asuntoasiat kuuluvat ympäristöministerille, jolta en ole onnistunut vielä näkemään ulostuloja asuntopolitiikasta. 

Myöskään julkista tietoa siitä, millä aikataululla ja missä järjestyksessä asuntopoliittisia toimenpiteitä tehdään, ei ole ollut saatavilla. 

Haluankin tällä puheella vauhdittaa hallituksen asuntopoliittisia toimenpiteitä.

Lisää kohtuuhintaisia asuntoja

Päällimmäisenä mielessäni ovat eniten aikaa vievät toimenpiteet, jotka liittyvät rakentamiseen. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisärakentamisen tarve on etenkin pääkaupunkiseudulla suuri.

Helsingin seudun kuntien kesken maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnitelma on jo neuvoteltu keväällä valmiiksi paketiksi. 

Jatkoneuvottelut tulisi käynnistää pikimmiten, jotta uusi MAL-sopimus astuisi voimaan edellisen sopimuskauden päättyessä ja sen myötä mm. kohtuuhintaisten ARA-vuokra-asuntojen tuotanto kunnissa saadaan käyntiin. 

Tämä on erittäin tärkeää koko Uudenmaan alueelle, mutta aivan erityisesti pääkaupunkiseudulle ja sitä ympäröiville kehyskunnille.

Olen myös kiinnostunut, millä aikataululla asukasdemokratiaa koskevan yhteishallintolain uudistus lähtee liikkeelle. Tavoitteena tulee olla parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä vuokranmäärityksen läpinäkyvyyttä.

Samoin olisi tärkeää aloittaa selvitys vuokramarkkinoita ja vuokratasoa koskevasta lainsäädännöstä muissa Euroopan maissa. Tavoitteena on löytää parhaita ja toimivimpia keinoja mm. kohtuuttomien vuokrankorotuksen hillitsemiseksi tulevaisuudessa.

Asunnottomuuden poistaminen

Toinen merkittävä kiinnostuksenkohteeni koskee hallitusohjelman tavoitetta poistaa asunnottomuus Suomesta kahdessa vaalikaudessa.

Suomen ilmasto-olosuhteet edellyttävät, että jokaisen on asuttava jossain. 

Siitä huolimatta, Suomessa oli viime vuoden lopussa vajaat 5500 (viisi tuhatta viisisataa) asunnotonta, joista hieman yli puolet majailee pääkaupunkiseudulla. Valtaosa asunnottomista on yksineläviä, mutta joukossa on myös perheitä ja pariskuntia.

Asunnottomuuteen voivat johtaa erilaiset sosiaaliset ongelmat, kuten päihteiden käyttö tai köyhyys, mutta myös monet inhimilliset tragediat kuten avioero tai työttömyys sekä yhteiskunnan rakenteelliset ongelmat, kuten kohtuuhintaisten asuntojen puute. 

Asunnottomuusriski koskee nykyään aiempaa laajempia ihmisryhmiä ja liittyy yhä enemmän taloudellisiin ongelmiin, kuten ylivelkaantumiseen. Riskissä ovat myös syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Näiden ihmisten hätää emme voi ohittaa, vaan hallitusohjelman asunnottomuustavoitteet on saatava valmisteluun välittömästi.

Vuonna 2007 lanseeratun asunto ensin -periaatteen mukaan jokaiselle hankitaan ensin katto pään päälle, jotta on tukikohta, josta käsin muita ongelmia voi lähteä ratkomaan. Ohjelman myötä 3500 asunnotonta on jo saanut kodin, ja heistä 80% (kahdeksankymmentä prosenttia) on pystynyt pitämään siitä kiinni.

Hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että pidetään kiinni toimivaksi todetusta Asunto ensin -periaatteesta. 

Lisäksi kiinnitetään huomiota asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseen sekä tehdään siitä lakisääteistä sekä liitetään asunnottomuuden poistotavoite myös osaksi MAL-sopimuksia.

Haluankin hoputtaa hallitusta tarttumaan näihin toimiin tulevan syksyn aikana, jotta kunnianhimoinen tavoite asunnottomuuden poistamiseksi kahdessa vaalikaudessa voisi toteutua. Myös kohtuuhintaisten asuntojen tuotanto ja vuokralaisten aseman parantaminen on saatava valmisteluun.

Isojen kokonaisuuksien toteuttaminen vaatii runsaasti aikaa, joten paras aika aloittaa on nyt.

Puhe pidetty 27.8.2019 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kemissä.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *