Ihmisen mittaista ja kestävää kaupunkipolitiikkaa

Kuntavaalien alla on keskusteltu paljon lähiluonnon säilyttämisestä, asuntotarpeesta ja rakentamispaineesta. Miten näitä pitäisi sovittaa yhteen? Lue vasemmiston kaupunkipoliittisesta visiosta alta. Vasemmiston visiossa kaupunki on tasapainoisesti rakennettu hyvä elinympäristö. Tämä tarkoittaa sitä, että aktiivisesti mahdollistetaan ja suunnitellaan paitsi asumista ja liiketiloja, myös yhtä aktiivisesti kaavoitetaan viheralueita ja kulttuuria kaupungin lomaan sekä…

lue lisää

Asuntopolitiikkaa asukkaiden vai sijoittajien ehdoilla?

VTT on arvioinut Asuntotuotantotarve 2020-2040 tutkimuksessaan, että Suomen vuotuinen asuntotuotannon tarve on 30 000 – 35 000 asuntoa. Olennaista onkin pohtia millaisia asuntoja tarvitaan. Suomessa asuntopoliittista keskustelua hallitsee markkinaretoriikka. Sama koskee asuntotuotantoa laajemmin. Asuntopolitiikka on kuitenkin liian tärkeä asia jätettäväksi vain rakennusyhtiöiden ja asuntosijoittajien määriteltäväksi ja markkinoiden hoidettavaksi. Siksi kunnissa…

lue lisää

Tuotetaanko Suomessa asuntoja asukkaille vai sijoittajille?

Vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Pia Lohikoski: Asuntosijoittamisen verohelpotuksiin on puututtava ja kasvukeskuksiin tarvitaan halvempia asuntoja sekä ensiasunnon ostajia että vuokralaisia suosien.  Asuntopolitiikasta myös huhtikuussa kirjoittaneet Lohikoski ja Kivelä ovat sitä mieltä, että asuntopolitiikka- ja asuntomarkkinat ovat ajautuneet Suomessa väärälle raiteelle. Liian suuri osa uusista asunnoista päätyy suoraan tuotannosta asuntosijoittajille.  – Tällä hetkellä Kelan asumistuella…

lue lisää

Kohtuuttomien vuokrankorotusten hillitsemiseksi etsittävä uusia keinoja

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä Suomessa tulisi ottaa harkintaan uusia jarrutuskeinoja vuokrankorotuksille niillä alueilla, joilla vuokrat ovat karkaamassa tai karanneet käsistä. – Vuokrat ovat kohonneet pilviin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Asuminen vie monen perheen käytettävissä olevasta rahasta kohtuuttoman suuren osan. Samalla sijoitusasuntobuumi vääristää asuntotuotantoa. Nyt rakennetaan pieniä ja hämäriä yksiöitä eikä käyttökelpoisia perheasuntoja, vasemmistoliiton…

lue lisää

Pia Lohikoski kysyy toimenpiteistä asunnottomuuden puolittamiseksi

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee ympäristö- ja ilmastoministeriltä tämän käynnistämistä toimista asunnottomuuden puolittamiseksi.  Kysymyksen taustalla on hallitusohjelman kirjaus, jossa todetaan, että asunnottomuus puolitetaan tämän vaalikauden aikana, ja poistetaan kokonaan vuoteen 2027 mennessä. – Tavoite asunnottomuuden puolittamiseksi ja poistamiseksi on kunnianhimoinen, mutta tarpeellinen. Olen…

lue lisää

Työllisyyttä edistää hyvä asuntopolitiikka

Keväällä käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunnat vastaavat työnhakijoiden palveluista.  Tarkoituksena on nykyistä paremmin tunnistaa työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Olen tyytyväinen, että kotikaupunkini Kerava pääsi mukaan työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Vantaan kanssa. Valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä, että maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusmenettelyjä voidaan jatkaa nykyisen kauden päätyttyä kuluvan vuoden lopussa. Valiokunta esittää lausumassaan,…

lue lisää

Valtion tulee tehdä osuutensa pääkaupunkiseudun MAL-sopimuksen jatkoksi

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan Helsingin ja Kuuma-kuntien MAL-sopimuksen jatkosta. MAL-sopimuksessa valtio sitoutuu panostamaan alueen liikennehankkeisiin ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon käynnistysavustuksiin, kun taas kunnat sitoutuvat toteuttaman kaavoitusta ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Lohikoski on jättänyt perjantaina 27.9.2019 kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, aikooko hallitus tehdä oman osuutensa MAL-sopimuksen jatkumiseksi ilman taukoa. Nyt…

lue lisää

Vauhtia hallitusohjelman asuntopoliittisiin toimenpiteisiin

Vaikka hallituksessa ei ole erikseen asuntoministeriä, on asuntopolitiikka liian tärkeää jätettäväksi muiden ympäristöministeriön tehtävien varjoon. Hallitusneuvotteluissa saimme hallitusohjelmaan kunnianhimoiset kirjaukset asuntopolitiikasta. Toimin vasemmistoliiton pääneuvottelijana asuntopoliittisessa pöydässä ja koen, että uuden hallituksen asuntopoliittisessa linjassa kädenjälkemme näkyy selvästi.  Tärkeimpinä saavutuksina pidän kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrän kasvattamista, vuokralaisten aseman parantamiseen tähtääviä kirjauksia sekä tavoitteita…

lue lisää

Tasa-arvo takaisin yhteiskunnan keskiöön

Viime hallituskauden ajan tasa-arvo istui oppositiossa.  Oikeistohallitus romutti päivähoidon tasa-arvoisuutta, leikkasi koulutuksesta, heikensi työelämää kurjistamalla pienipalkkaista naisvaltaista julkista sektoria sekä vaati työttömiltä aktiivisuutta, mutta vastasi porkkanan sijasta kepillä leikaten aktiivimallilla työttömyysturvaa.  Kansalaiset halusivat vaaleissa muutosta edellisen hallituksen leikkauspolitiikkaan ja sitä he nyt saavat. Eduskuntavaaleissa voittajat, siis eniten kannatustaan lisänneet puolueet olivat SDP,…

lue lisää

Järkevää asuntopolitiikkaa, kunnianhimoisempi perhevapaauudistus ja hallitusohjelman topten

Tänään on julkaistu SDP:n, Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n neuvottelema hallitusohjelma. Siinä otetaan rohkeita askelia kohti järkevämpää asuntopolitiikkaa, lähdetään toteuttamaan kunnianhimoisempaa perhevapaauudistusta, kaadetaan aktiivimallin leikkuri, palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä laajennetaan oppivelvollisuutta koskenaan toista astetta. Summaan tässä blogissani hallitusohjelmaa. Vietin Säätytalolla viimeiset kolme viikkoa hallitusneuvotteluissa Vasemmistoliiton pääneuvottelijana asuntopoliittisessa pöydässä. Lisäksi pääsin…

lue lisää